منوی اصلی

ملا هادی سبزواری

معرفی نرم افزار کتابخانه حکمت اسلامی

معرفی نرم افزار کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

ملاهادی سبزواری

داستانهای علما: جواب حکیم سبزواری به کشیش مسیحی

کشیش پرسید: «ده بز و بیست خر و سی اسب و چهل گاو و شصت شتر و هفتاد بگیر و ببند چیست؟» اگر این قضیه را حل کنید، من به حقانیت شما اعتراف و اقرار می‏ نمایم. ...

ذوالحجه

وقایع روز بیست و هشتم ذی الحجه

۱- واقعه عظيمه حرّه سال  در سال ۶۳ قمری

ناصر الدین شاه و ملاهادی سبزواری

داستانهای علما: ناصرالدین شاه در خانه مرحوم سبزواری

شاه گفت : بعد از تعیین وقت، من با یک نفر خدمتکار یک روز نزدیک ناهار به خانه حاجی ملا هادی رفتم و پس از پاره ‏ای مذاکرات  گفتم: ...

حکیم حاج ملا هادی سبزواری

داستانهای علما: حاج ملاهادی سبزواری در مسیر حکمت

وارد شهر کرمان شدم میخواستم در جایی سکنی گزینم که کسی مرا نشناسد لذا به مدرسه ای رفتم و درخواست حجره ای کردم ...