منوی اصلی

نامه 69 نهج البلاغه

عکس نوشته حدیث با عنوان سیمای دین  بر اساس حدیثی از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در  ميزان الحكمه ج 6 ص 273

عکس نوشته: سیمای دین

عکس نوشته حدیث با عنوان سیمای دین  بر اساس حدیثی از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در  ميزان الحكمه ج 6 ص 273

عکس نوشته حدیث با عنوان شایعه و فضای مجازی  بر اساس حدیثی از  امام علی علیه السلام در  نامه 69 نهج البلاغه

عکس نوشته: شایعه و فضای مجازی

عکس نوشته حدیث با عنوان شایعه و فضای مجازی  بر اساس حدیثی از  امام علی علیه السلام در  نامه 69 نهج البلاغه

نامه 69 نهج البلاغه

و من كتاب له (علیه السلام) إلى الحارث الهمذاني:

تأمل در گفتار (عکس نوشته)

تأمل در گفتار (عکس نوشته)

امام علی علیه السلام : هر چه را شنيدى (بدون بررسی ) براى مردم بازگو مكن، كه همين براى دروغگويى تو كافى است

اهمیت نماز جمعه

پندی از نهج البلاغه: اهميت نماز جمعه

امام علی علیه السلام: در روز جمعه مسافرت مكن تا اینکه در نماز جمعه حاضر شوى، مگر آنكه سفر تو براى جهاد در راه خدا باشد يا براى كارى كه چاره اى جز انجام آن نيست.