منوی اصلی

نماز روز مبعث

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

اعمال بیست و هفتم ماه رجب در المراقبات میرزا جواد ملکی تبریزی

در فصل هشتم کتاب المراقبات، ماه رجب‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ شب و روز بیست و هفتم رجب که پیامبر در صبح روز بیست و هفتم به پیامبری برانگیخته شد و اعمال این شب و روز:

نماز مستحبی در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) سوم نماز مخصوص این روز: (چهارمین نماز)

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) سوم نماز مخصوص این روز: (سومین نماز)

نماز مستحبی دوازده رکعتی دیگر در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) سوم نماز مخصوص این روز (دومین نماز):

نماز مستحبی دوازده رکعتی در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب سوم: نماز مخصوص این روز (اولین نماز):

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ نمازهای ماه رجب، از جمله نمازی که در روز مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خوانده می شود:

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب از جمله اعیاد عظیمه است و برای آن چند عمل ذکر شده است پنجم اعمال امام جواد علیه السلام در روز مبعث

نماز مستحبی در روز مبعث (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: روز بیست و هفتم رجب و از اعیاد بزرگ است و در آن چند عمل است: ششم نماز مستحبی در روز مبعث

نماز مستحبی در روز مبعث (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب، از امام زمان عجل الله تعالی فرجه نقل شده است که در شب مبعث، دوازده رکعت به کیفیت زیر به جا آورید:

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (زاد المعاد)

اعمال روز مبعث (روز بیست و هفتم رجب)؛ در این روز امام جواد علیه السلام و اصحاب ایشان دو روز نیمه و بیست و هفتم رجب را روزه گرفتند و در کدام از روزها نماز ذکر شده در متن را خواندند:

نماز مستحبی در روز مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ نمازی است که حسین بن روح رحمه الله علیه فرموده است در این روز دوازده رکعت نماز به کیفیت زیر به جا می آوری:

نماز امام جواد (ع) در روز پانزدهم و بیست و هفتم رجب (مصباح المتهجد)

اعمال روز بیست و هفتم رجب (روز مبعث)؛ امام جواد علیه السلام و خدمتکارانشان این دو روز را روزه می گرفتن و این نماز را می خواندند: