منوی اصلی

همنشین

پوستر حدیث :‌انتخاب همنشين خوب

پوستر حدیث :‌انتخاب همنشين خوب

پوستر حدیث :‌انتخاب همنشين خوب

همنشینی در احادیث

همنشینی در احادیث

امام على عليه السلام: در هر مصاحبتى، گزينشى [از اخلاق و رفتار] وجود دارد.

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب اطاعت از ائمه/ حدیث چهاردهم

آثار همنشینی با عالم در بیان امام علی علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام: پرهیز از همنشینی با گنهکاران و ستمگران

از همنشینی با گنهکاران و یاری ستمگران و همدمی با بدکاران بپرهیزید. از فتنه ی آنان برحذر باشید و از همنشینی با آنان دوری کنید.

حذیث درباره اخلاق

احادیث امام جواد علیه السلام: تاثیر همنشین

تباهی اخلاق‌، به سبب معاشرت با سفیهان است، و....

حدیث درباره دوست بد

احادیث امام جواد علیه السلام: همنشنین بد

از همنشینی با بد بپرهیز، چرا که او مثل شمشیر می ماند، منظرش زیباست، ‌ولی اثرش زشت است.

حدیث امام هادی

احادیث امام هادی علیه السلام: دوستی با بدان

امام هادی علیه السلام در نکو.هش معشارت با دوستان بد چنین فرمودند:

دوستی در احادیث

دوست در احادیث

امام على عليه السلام: دوست، بهترينِ اندوخته ها ست.

حدیث درباره همنشین

همنشین از نظر احادیث

امام على عليه السلام: با دانشمندان بنشين تا بر دانشت افزوده گردد، اَدَبت نيكو شود و تزكيه نفس يابى.