منوی اصلی

کتاب صوتی

کتاب گویا (صوتی)، شکوه یاس:شرحی مختصر بر خطبه فدک

کتاب گویا (صوتی)، شکوه یاس:شرحی مختصر بر خطبه فدک

کتاب گویا (صوتی)، شکوه یاس:شرحی مختصر بر خطبه فدک

 

کتاب گویا (صوتی)، ‏‫همرزمان حسین علیه‌ السلام‏‫: ده گفتار از آیت‌ الله‌ العظمی سید‌ علی خامنه‌ ای...

کتاب گویا (صوتی)، ‏‫همرزمان حسین علیه‌ السلام‏‫: ده گفتار از آیت‌ الله‌ العظمی سید‌ علی خامنه‌ ای...

کتاب گویا (صوتی)، ‏‫همرزمان حسین علیه‌ السلام‏‫: ده گفتار از آیت‌ الله‌ العظمی سید‌ علی خامنه‌ ای...

 

کتاب گویا (صوتی)، انسان ۲۵۰ ساله: بیانات مقام معظم رهبری درباره‌ی زندگی سیاسی - مبارزاتی ائمه معصومین علیهم‌السلام

کتاب گویا (صوتی)، انسان ۲۵۰ ساله: بیانات مقام معظم رهبری درباره‌ی زندگی سیاسی - مبارزاتی ائمه معصومین علیهم‌السلام

کتاب گویا (صوتی)، انسان ۲۵۰ ساله: بیانات مقام معظم رهبری درباره‌ی زندگی سیاسی - مبارزاتی ائمه معصومین علیهم‌السلام

کتاب گویا (صوتی)، آیه عصمت، مادر خلقت : شرحی بر اوصاف و سیره‌ی عملی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها)

کتاب گویا (صوتی)، آیه عصمت، مادر خلقت : شرحی بر اوصاف و سیره‌ی عملی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها)

کتاب گویا (صوتی)، آیه عصمت، مادر خلقت : شرحی بر اوصاف و سیره‌ی عملی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها)

 

کتاب گویا (صوتی)، روزی‌ روزگ‍اری‌

کتاب گویا (صوتی)، روزی‌ روزگ‍اری‌

کتاب گویا (صوتی)، روزی‌ روزگ‍اری‌

 

کتاب گویا (صوتی)، مباهله

کتاب گویا (صوتی)، مباهله

کتاب گویا (صوتی)، مباهله

 

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده سوره ها]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده سوره ها]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده سوره ها]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده متن]

کتاب گویا (صوتی)، کشف الاسرار وعده الابرار [برگزیده]

 

کتاب گویا (صوتی)، خاطرات ما و حدیث شریف کساء

کتاب گویا (صوتی)، خاطرات ما و حدیث شریف کساء

کتاب گویا (صوتی)، خاطرات ما و حدیث شریف کساء

 

کتاب گویا (صوتی)، علی علیه‌ السلام از زبان علی علیه‌ السلام: زندگی و زمانه امیرالمومنین علیه‌ السلام از زبان خودش

کتاب گویا (صوتی)، علی علیه‌ السلام از زبان علی علیه‌ السلام: زندگی و زمانه امیرالمومنین علیه‌ السلام از زبان خودش

کتاب گویا (صوتی)، علی علیه‌ السلام از زبان علی علیه‌ السلام: زندگی و زمانه امیرالمومنین علیه‌ السلام از زبان خودش

 

کتاب گویا (صوتی)، این است شیعه: «تحقیقی درباره شیعه»

کتاب گویا (صوتی)، این است شیعه: «تحقیقی درباره شیعه»

کتاب گویا (صوتی)، این است شیعه: «تحقیقی درباره شیعه»

 

کتاب گویا (صوتی)، م‍ش‍ک‍اة الان‍وار ف‍ی‌ غ‍رر الاخ‍ب‍ار

کتاب گویا (صوتی)، م‍ش‍ک‍اة الان‍وار ف‍ی‌ غ‍رر الاخ‍ب‍ار

​کتاب گویا (صوتی)، م‍ش‍ک‍اة الان‍وار ف‍ی‌ غ‍رر الاخ‍ب‍ار

 

کتاب گویا (صوتی)، زن‍دگ‍ان‍ی‌ ب‍ان‍وی‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ان‍وی‌ م‍ج‍ت‍ه‍ده‌ ن‍ص‍رت‌ال‍س‍ادات‌ ام‍ی‍ن‌

کتاب گویا (صوتی)، زن‍دگ‍ان‍ی‌ ب‍ان‍وی‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ان‍وی‌ م‍ج‍ت‍ه‍ده‌ ن‍ص‍رت‌ال‍س‍ادات‌ ام‍ی‍ن‌

کتاب گویا (صوتی)، زن‍دگ‍ان‍ی‌ ب‍ان‍وی‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ان‍وی‌ م‍ج‍ت‍ه‍ده‌ ن‍ص‍رت‌ال‍س‍ادات‌ ام‍ی‍ن‌

 

کتاب گویا (صوتی)، الارش‍اد ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ح‍ج‍ج‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ع‍ب‍اد

کتاب گویا (صوتی)، الارش‍اد ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ح‍ج‍ج‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ع‍ب‍اد

کتاب گویا (صوتی)، الارش‍اد ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ح‍ج‍ج‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ع‍ب‍اد

 

کتاب گویا (صوتی)، م‍ج‍م‍ع‌‌ال‍ف‍ض‍ائ‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

کتاب گویا (صوتی)، م‍ج‍م‍ع‌‌ال‍ف‍ض‍ائ‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

کتاب گویا (صوتی)، م‍ج‍م‍ع‌‌ال‍ف‍ض‍ائ‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام

 

کتاب گویا (صوتی)، آزادی معنوی

کتاب گویا (صوتی)، آزادی معنوی

کتاب گویا (صوتی)، آزادی معنوی

 

کتاب گویا (صوتی)، خ‍لاص‍ه‌ س‍ی‍رت‌ رس‍ول‌ال‍ل‍ه‌

کتاب گویا (صوتی)، خ‍لاص‍ه‌ س‍ی‍رت‌ رس‍ول‌ال‍ل‍ه‌

کتاب گویا (صوتی)، خ‍لاص‍ه‌ س‍ی‍رت‌ رس‍ول‌ال‍ل‍ه‌

 

کتاب گویا (صوتی)، خ‍ون‌ خ‍دا: گ‍زارش‍ی‌ از ع‍اش‍ورای‌ س‍ال‌ ۶۱ ه‍ج‍ری‌

کتاب گویا (صوتی)، خ‍ون‌ خ‍دا: گ‍زارش‍ی‌ از ع‍اش‍ورای‌ س‍ال‌ ۶۱ ه‍ج‍ری‌

کتاب گویا (صوتی)، خ‍ون‌ خ‍دا: گ‍زارش‍ی‌ از ع‍اش‍ورای‌ س‍ال‌ ۶۱ ه‍ج‍ری‌

کتاب گویا (صوتی)، حماسه حسینی

کتاب گویا (صوتی)، حماسه حسینی

کتاب گویا (صوتی)، حماسه حسینی

 

کتاب گویا (صوتی)، روضة الشهداء

کتاب گویا (صوتی)، روضة الشهداء

کتاب گویا (صوتی)، روضة الشهداء

کتاب گویا (صوتی)، چ‍ه‍ل‌ روز ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌

کتاب گویا (صوتی)، چ‍ه‍ل‌ روز ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌

کتاب گویا (صوتی)، چ‍ه‍ل‌ روز ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌

 

کتاب گویا (صوتی)، کتاب آه: بازخوانی مقتل حضرت حسین‌ بن‌ علی (ع)

کتاب گویا (صوتی)، کتاب آه: بازخوانی مقتل حضرت حسین‌ بن‌ علی (ع)

کتاب گویا (صوتی)، کتاب آه: بازخوانی مقتل حضرت حسین‌ بن‌ علی (ع) 

 

مجموعه صوتی شب های پیشاور

مجموعه صوتی شب های پیشاور

مجموعه شبهای پیشاور برگرفته از کتاب «شهابی درشب » است

کتاب صوتی چهل حدیث امام خمینی(ره)

کتاب صوتی چهل حدیث امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) چهل حدیث را در شرح چهل حدیث از احادیث معصومین تقریر كردند.

دانلود کتاب صحیفه سجادیه + کتاب صوتی

دانلود کتاب صحیفه سجادیه + کتاب صوتی

مجموعه‌ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان

دانلود کتاب صوتي دا

کتاب صوتي دا

کتاب صوتی «دا» بر اساس خاطرات: سیده زهرا حسینی تالیف: سیده اعظم حسینی«"دا" در زبان كردي به معناي مادر است.

دانلود کتاب صوتی شبهای پیشاور

دانلود کتاب صوتی شبهای پیشاور

کتاب شبهای پیشاور حاصل چند جلسه از مناظرات و مباحث عالم بزرگ و گرانقدر شیعه مرحوم سلطان الواعظین شیرازی با جمعی از علما و پیروان اهل سنت است

دانلود کتاب صوتی آه: شهادت امام حسین (ع)، غارت خیمه‌ها و تاختن اسب بر پیکرها

کتاب صوتی آه: شهادت امام حسین (علیه السلام)، غارت خیمه‌ها و تاختن اسب بر پیکرها

یا محمّد! این حسین توست که بر روی خاک افتاد و سرش را از قفا بریده‌اند...

دانلود کتاب صوتی آه:  نبرد روز عاشورا و شهادت یک به یک اصحاب

کتاب صوتی آه: نبرد روز عاشورا و شهادت یک به یک اصحاب

«مسلم بن عوسجه بن سعد اسدی» از اصحاب رسول خدا و از مردان شریف، عابد و زاهد بود. او سوارکار شجاعی بود که نامش در جنگ‌ها و فتوحات اسلامی زبانزد مسلمانان بود. مسلم در کوفه می‌زیست و بر سر عهدش با امام حسین (ع) وفادار ماند.

صفحه‌ها