منوی اصلی

اشعار شهادت امام باقر (ع)

شعر در مزثیه امام محمد باقر علیه السلام

مرثیه امام محمد باقر علیه السلام

زمين و آسمان اى شيعه در حزن و غمست امشب همه اوضاع عالم زين مصيبت درهمست امشب‏

شعر درباره شهادت امام باقر علیه السلام

شعر خودم دیدم (درباره شهادت امام باقر علیه السلام)

من آن پروانه عشقم که بي ‏بال و پرم کردند چو شمع از آتش زهر ستم خاکسترم کردند

شعر شهادت امام باقر علیه السلام

شعر کربلای مدینه (شهادت امام باقر علیه السلام)

پيکرش مسموم از زهر جفا گرديده بود طاير جانش دگر از تن رها گرديده بود

اشعار شهادت امام باقر علیه السلام

شعر آفتاب فاطمه (درباره شهادت امام باقر علیه السلام)

پيكرش مسموم از زهر جفا گرديده بود طاير جانش دگر از تن رها گرديده بود

شعر درباره شهادت امام باقر علیه السلام

شعر شهادت امام باقر علیه السلام

دل پا کش ز جور خصم دون خست چه گویم کار گردون این چنین هست

اشعار شهادت امام باقر علیه السلام

شعر گلستان غریب (درباره شهادت امام باقر علیه السلام)

اي گلستان غريب عالم‏ جوشد از خاک تو درياها غم‏

شعر درباره شهادت امام باقر علیه السلام

شعر شهادت امام محمد باقرعلیه السلام

بيا تا سر کنيم اي دل فغان و آه و ماتم را عزاي باقر علم رسول الله خاتم را

شعر درباره شهادت امام باقر علیه السلام

شعر درباره شهادت امام باقر علیه السلام

شيعيان از چيست دلها در غم است‏ هر کجا بيني عزا و ماتم است‏

شعر درباره شهادت امام محمد باقر علیه السلام

شعر هفتمین معصوم (شهادت امام محمد باقر علیه السلام)

اي فروزان گهر پاک بقيع‏ گل پرپر شده در خاک بقيع‏