منوی اصلی

اشعار شهادت امام سجاد (ع)

شعر گریه (درباره امام سجاد علیه السلام)

شعر گریه (درباره امام سجاد علیه السلام)

بین نماز، وقت دعا گریه می کنی با هر بهانه، در همه جا گریه می کنی

شعر یاد خاطرات  امام سجاد علیه السلام

شعر یاد خاطرات امام سجاد علیه السلام

یاد آن روز که ما را به اسارت بردند هرچه گل بود از آن باغ خزان پژمردند

اشعار شهادت امام سجاد علیه السلام

شعر زبان حال امام سجاد علیه السلام

از گلستان لاله ‏هاي پرپرم آيد به ياد از نيستان داغ‏ هاي خاطرم آيد به ياد

شعر درباره شهادت امام سجاد علیه السلام

شعر درباره شهادت امام سجاد علیه السلام

خاک بقيع تا بدنش را به بر گرفت‏ در ماسوي شراره‏ ي جانسوزتر گرفت‏

شعر تا چهل سال از حاج منصور ارضی

شعر تا چهل سال از حاج منصور ارضی (درباره شهادت امام سجاد علیه السلام)

سالها ديده‏ ي من خواب نداشت‏ تا چهل سال دلم تاب نداشت‏

شعر خطبه حضرت سجاد (ع) در شام

شعر خطبه حضرت سجاد (ع) در شام

اى اهل شام مظهر لطف خدا منم مقصود ز آفرينش ارض و سما منم‏