منوی اصلی

روز اول

دعای روز اول ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز اول

دعای پیامبر (ص) در شب دوم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل دوازدهم دعاهای مخصوص شب دوم ماه رمضان، (دعای دوم) دعای دیگر منقول از پيامبر اكرم-صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-در این شب:

دعای محمد بن ابی قره در شب دوم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب ششم: اعمال شب و روز دوم ماه رمضان و فصل های این باب؛ فصل دوازدهم دعاهای مخصوص شب دوم ماه رمضان (دعای اول):

دعای روز اول ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل هفتم دعاهایی که برای هر روز ماه رمضان تکرار می شود، (دعای سوم) دعاى ديگر روز اوّل ماه:

دعای اللهم انی اسالک یا من لیس کمثله شیء (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل هفتم دعاهایی که برای هر روز ماه رمضان تکرار می شود، (دعای دوم) دعاى ديگر روز اوّل به نقل از كتاب «مصباح» نوشته‌ «سيد ابن باقى» -رحمه اللّه-:

دعای اللهم یا رب اصبحت لا ارجو غیرک (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل هفتم دعاهایی که برای هر روز ماه رمضان تکرار می شود (اولین دعا: از سلسله دعاهای سی گانه ای است که هر یک برای یک روز ماه می باشد):

دعای روز اول رمضان بعد از طلوع آفتاب (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل پنجم دعای مخصوص اول ماه رمضان:

نماز مستحبی در روز اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل چهارم (دو نماز در آغاز سال براى ايمنى از حوادث) نماز دوّم براى محفوظ ماندن از حوادث روزگار در طول سال است:

نماز مستحبی روز اول هر ماه (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل چهارم (دو نماز در آغاز سال براى ايمنى از حوادث) نماز اوّل براى سلامتى از حوادث روزگار در طول ماه:

ریختن گلاب بر سر و صورت در روز اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل اول روايتى درباره‌ غسل در اولين روز از ماه رمضان(فضیلت گلاب بر سر و صورت ریختن):

غسل کردن در روز اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پنجم: طریقه عمل روزه دار در روز ماه رمضان؛ فصل اول روايتى درباره‌ غسل در اولين روز از ماه رمضان:

دعای اللهم هذا شهر رمضان المبارک (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل سیزدهم: فصل دعاها هنگام ورود ماه رمضان؛ دعای چهارم:

دعای اللهم ان هذا شهر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل سیزدهم: فصل دعاها هنگام ورود ماه رمضان؛ دعای سوم:

دعای اللهم اني اسالك باسمك الذی دان له (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل سیزدهم: فصل دعاها هنگام ورود ماه رمضان؛ دومین دعا :

دعا هنگامی که ماه رمضان فرا می رسید (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل سیزدهم: فصل دعاها هنگام ورود ماه رمضان؛ اولین دعا، دعای امام سجاد علیه السلام می باشد:

نماز شب دوم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب دوم بدین شرح است:

نماز مستحبی روز اول هر ماه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ اعمالی که در طول هفته انجام می گیرد؛ نماز روز اول هر ماه از بیان امام جواد علیه السلام را می خوانیم:

نماز مستحبی روز اول هر ماه (مصباح المتهجد)

دعاها و نمازهای متفرقه را بیان می کنیم؛ نماز مستحبی روز اول هر ماه، از امام جواد علیه السلام است که هنگام داخل شدن به ماه جدید این نماز را بخوانید:

غسل کردن در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است؛ اول- غسل كردن

ریختن گلاب بر سر و صورت در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است؛ دوم- گلاب را روی سر و صورت بریزد ...

نماز روز اول ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است؛ سوم- خواندن نماز اول هر ماه و صدقه.

نماز مستحبی در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است؛ چهارم- می خوانیم نماز مستحبی که در این روز وارد شده است به کیفیت زیر

دعای روز اول رمضان بعد ازطلوع آفتاب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است پنجم- دعایی که بعد از طلوع آفتاب در این روز می خوانیم:

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه در روز اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است ششم- بخواند دعای چهل و چهارم صحیفه کامله را اگر در شب نخوانده است.

دعای چهل و چهارم صحیفه کامله

دعای اللهم اني اسالك باسمك الذی دان له (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: روز اول و در آن چند عمل است؛ هفتم- می خوانیم دعای زیر را که امام کاظم علیه السلام نقل فرموده اند؛

نماز شب دوم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نماز های شب ها: نماز شب دوم ماه رمضان اینچنین خوانده می شود

نماز مستحبی روز اول هر ماه (مفاتیح الجنان)

هنگامی ماه نو آغاز می شود، اعمالی وجود دارد از جمله نماز مستحبی در روز اول هر ماهد:

دعای بعد از نماز روز اول هر ماه

هنگامی ماه نو آغاز می شود، اعمالی وجود دارد از جمله دعایی که بعد از نماز روز اول هر ماه خوانده می شود:

نماز شب دوم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب دوم ماه که در آن، چهار رکعت نماز می خوانیم با این کیفیت:

دعا هنگامی که ماه رمضان فرا می رسید (صحیفه سجادیه)

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه: دعای امام سجاد علیه السلام هنگامی که ماه رمضان فرا می رسید (در شب یا روز اول ماه رمضان می خواندند):

صفحه‌ها