منوی اصلی

روز چهاردهم

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاهم، در ادامه این فصل نمازی که در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان خوانده می شود بیان می گردد:

ترتیب و دعای بعد از نوافل ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب نیمه ماه رمضان، علاوه بر هزار رکعت نماز نافله ای که ذکر شد، صد رکعت نماز می خوانی و اما دعاهای بین هر دو رکعت:

دعای پیامبر (ص) در شب پانزدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نوزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز پانزدهم ماه دعاهاى اين شب عبارت‌اند از:  (سومین) دعاى شب پانزدهم:

دعای محمد بن ابی قره در شب پانزدهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نوزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز پانزدهم ماه؛ (دومین) دعاى شب پانزدهم از کتاب «عمل شهر رمضان» نوشته‌ «محمّد بن ابى قرّه»:

دعای سبحان مقلب القلوب و الابصار سبحان مقلب اللیل و النهار

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نوزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز پانزدهم ماه (اولین) دعاى شب پانزدهم براساس كتاب‌هاى كهن راويان اماميّه-رحمهم اللّه-:

نماز نزد مرقد امام حسین (ع) در شب نیمه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نوزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز پانزدهم ماه، ده رکعت نماز (که علاوه بر زیارت امام حسین علیه السلام می باشد) خوانده می شود:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب نوزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز پانزدهم ماه، اعمال شب این ماه: 2- نماز مستحبی که از امام صادق علیه السلام از دران بزرگوارشان نقل فرموده اند:

غسل کردن در شب پانزدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز سیزدهم ماه، روایتی از شیخ مفید درباره غسل در این شب:

دعای روز چهاردهم ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هجدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز چهاردهم ماه و روایاتی که در این شب و روز آمده، که در آن چند روایت، فصل اول دعاهای مخصوص روز چهاردهم رمضان (دعای چهارم):

دعای روز چهاردهم رمضان از مجموعه امام سجاد (ع)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هجدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز چهاردهم ماه و روایاتی که در این شب و روز آمده، که در آن چند روایت، فصل اول دعاهای مخصوص روز چهاردهم رمضان (دعای سوم) از مجموعه‌ مولى امام زين العابدين-صلوات اللّه عليه:

دعای سید بن باقی در روز چهاردهم رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هجدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز چهاردهم ماه و روایاتی که در این شب و روز آمده، که در آن چند روایت، فصل اول دعاهای مخصوص روز چهاردهم رمضان (دعای دوم) از كتاب «اختيار» نوشته‌ «سيد ابن الباقى»:

دعای اللهم لا تودبنی بعقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هجدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز چهاردهم ماه و روایاتی که در این شب و روز آمده، که در آن چند روایت، فصل اول دعاهای مخصوص روز چهاردهم رمضان (دعای اول):

نماز مستحبی دو رکعتی در شب سیزدهم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب هفدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز سیزدهم ماه و روایاتی که در این شب و روز آمده، از جمله نمازی است که در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان خوانده می شود:

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل پنجم: زیارت امام حسین علیه السلام در شب اول ماه رمضان و شب نیمه و شب آخر این ماه: در اینجا شب نیمه ماه

نماز شب پانزدهم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب پانزدهم بدین شرح است:

دعای مجیر (دانلود متن، ترجمه و صوت)

این دعا را جبرئیل برای پیامبر صلی الله علیه و آله آورد موقعی که آن حضرت در مقام ابراهیم مشغول به نماز بود و کفعمی فرموده هر كه اين دعا را در ايام البيض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزيده شود اگر چه به عدد دانه‏ هاى باران و برگ درختان و ريگ بيابان باشد ...

نماز مستحبی در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب سیزدهم رجب، در شب های بیض ماه های رجب، شعبان و رمضان این نماز خوانده می شود به کیفیت زیر:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب سیزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب سیزدهم که اول لیالی بیض (یعنی شب های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم) است و نماز مستحبی به کیفیت زیر می خوانیم؛

غسل کردن در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: اول غسل کردن

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: دوم زیارت امام حسین علیه السلام

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است سوم نماز مستحبی که به کیفیت زیر خوانده می شود؛

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است چهارم- امام علی علیه السلام خواندن این نماز را سفارش کرده اند؛

نماز نزد مرقد امام حسین (ع) در شب نیمه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب پانزدهم (نیمه) از لیالی متبرکه است و در آن چند عمل است: پنجم نماز در مرقد امام حسین علیه السلام را به صورت زیر می خوانیم؛

نماز شب پانزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب پانزدهم که به صورت زیر خوانده می شود؛

دعای روز چهاردهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز چهاردهم

زیارت امام حسین (ع) در شب قدر (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ زیارت امام حسین علیه السلام در شب های قدر را می خوانیم:

نماز شب پانزدهم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب پانزدهم ماه با این کیفیت:

دعای روز چهاردهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز چهاردهم:

نماز شب پانزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب پانزدهم:

زیارت امام حسین (ع) در ماه رمضان (زاد المعاد)

و زيارت حضرت ابى عبد اللّه الحسين در شب اوّل ماه سنّت است، و از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه هركه در شب اوّل ماه رمضان يا شب ميان يا شب آخر زيارت آن حضرت بكند، گناهان او بريزد مانند برگ از درختان و از گناه بيرون آيد مانند روزى كه از مادر متولّد شده است و ثواب حجّ و عمره خدا او را عطا كند.

صفحه‌ها