منوی اصلی

روز سي ام

نحوه ختم اعمال ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و پنجم، نحوه ختم اعمال ماه شعبان:

فضیلت روزه گرفتن در روز سی ام شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و چهارم، فضيلت روزه سی ام شعبان:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و هشتم، استحباب مؤکد سه روز روزه داری از آخر ماه شعبان:

خلوت با همسر در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل بیست و چهارم: خلوت با همسر (شب اول) برای کسی که توانایی آن را دارد و نیت آن:

دعای اللهم انی اسالک سؤال المسکین المستکین (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل پانزدهم: دعاهایی که مختص به شب اول ماه رمضان است چهارمین دعا:

دعای پیامبر (ص) در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل پانزدهم: دعاهایی که مختص به شب اول ماه رمضان است سومین دعا:

دعای اللهم قد حضر شهر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل پانزدهم: دعاهایی که مختص به شب اول ماه رمضان است دومین دعا، هنگام وارد شدن در ماه رمضان خوانده می شود:

دعای دیگر امام صادق (ع) در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل پانزدهم: دعاهایی که مختص به شب اول ماه رمضان است، دعای اول از امام صادق علیه السلام روایت شده است:

دعای مختصر پیامبر (ص) در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل سیزدهم: فصل دعاها هنگام ورود ماه رمضان؛ دعای دیگر(پنجمین دعا):

دعای اللهم ان هذا شهر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل سیزدهم: فصل دعاها هنگام ورود ماه رمضان؛ دعای سوم:

دعای امام صادق (ع) در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نهم: فصل دعا در تعقيب نماز مغرب شب اوّل ماه رمضان، دعای دیگر که در اولین شب از این ماه خوانده می شود:

دعای امام جواد (ع) در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل نهم: فصل دعا در تعقيب نماز مغرب شب اوّل ماه رمضان که از امام جواد علیه السلام نقل شده:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل هشتم: نماز شب اول ماه که در کتاب عمل الشهر نیز بیان شده است:

تلاوت سوره فتح در نماز مستحبی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل هفتم: قرائت قرآن در شب‌ هاى ماه رمضان براى دفع خطرهاى سال:

پناه بردن به حامى‌ برای حمایت انسان در طول سال در برابر شرور

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل هفتم: پناه بردن به حامى‌ برای حمایت انسان در طول سال در برابر شرور:

سپاسگزاری از خداوند نسبت به بند کشیدن شیطان ها در ماه رمضان

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل ششم: سپاسگزاری از خدا نسبت به بند كشيده شدن شيطان‌ها و جلوگیری از تعرض آنان به روزه داران در ماه رمضان:

دعاهای استهلال ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل چهارم: دعاهای هنگام رویت هلال ماه:

شناخت هلال ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل سوم: روايات درباره‌ى نحوه‌ شناخت هلال ماه رمضان:

شناخت اول ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل دوم: روایات در مورد شناخت اول ماه رمضان:

غسل در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب چهارم از اعمالی که مختص شب اول ماه رمضان است؛ فصل اول: فضیلت غسل در شب اول ماه:

زیارت امام حسین (ع) در شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل پنجم: زیارت امام حسین علیه السلام در شب اول ماه رمضان و شب نیمه و شب آخر این ماه: ابتدا شب اول ماه

دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل چهارم: دعای آخر ماه شعبان هنگام آغاز ماه رمضان:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

سه روز آخر ماه شعبان

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ویژگی مناجات شعبانیه که از جمله معروف ترین مناجات هاست:

نماز شب اول ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب اول بدین شرح است:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: سه روز آخر را روزه بگیرد و اما فضیلت آن؛

دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: دعای امام صادق علیه السلام در شب آخر ماه شعبان و شب اول ماه رمضان به صورت زیر می باشد؛

استهلال ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب اول و در آن چند عمل است؛ اوّل دیدن هلال ماه

دعاهای استهلال ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان؛ شب اول و در آن چند عمل است: از جمله آنها دعاهایی است که هنگام رویت هلال خوانده می شود:

خلوت با همسر در شب اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب اول و در ان چند عمل است: چهارم مجامعت کردن با محارم خود.

غسل در شب اول رمضان (ماه رمضان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب اول و در آن چند عمل است:

صفحه‌ها