منوی اصلی

زيارت حج

قربانی کردن در روز عید قربان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ آداب و اعمال حج که در این ماه انجام می گیرد، قربانی کردن از جمله اعمال است که در ایام تشریق صورت می گیرد:

تکبیرات منی در روز عید قربان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ آداب و اعمال حج که در این ماه انجام می گیرد، تکبیراتی است که در منی در روز عید قربان و در ایام تشریق خوانده می شود و کیفیت خواندن آن:

فضیلت تربت امام حسین (ع) (دعای تربت) (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ اعمال و اداب حج که در این ماه انجام می گیرد: خواص خاک و تربت امام حسین علیه السلام بر اساس احادیث:

فضیلت حائر حسینی علیه السلام و حرمت آن (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ که اعمال و آداب حج در این ماه انجام می گیرد؛ موضع قبر امام حسین علیه السلام بر اساس احادیث:

فضیلت مسجد کوفه (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ که اعمال و آداب حج در این ماه انجام می گیرد؛ در اینجا احادیث در فضیلت مسجد کوفه را بیان می کنیم:

زیارت قبور شهدای احد (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گیرد؛ و مستحب است زیارت قبور شهدا و مساجدی که در مدینه هستند:

زیارت وداع پیامبر (ص) (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گیرد؛ زیارت وداع پیامبر صلی الله علیه و آله از جمله اعمال است:

زیارت حضرت فاطمه زهرا (س) در مدینه (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها از جمله این اعمال است:

زیارت منبر پیامبر اکرم (ص) (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گیرد؛ زیارت منبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جمله اعمال است:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله از جمله اعمال است و در اینجا اذن دخول زیارت پیامبر را می خوانیم:

غسل زیارت پیامبر (ص) در مدینه (مصباح المتهجد)

آداب الحج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ غسل کردن هنگام رسیدن به مدینه از آن جمله است:

دعا هنگام خروج از مسجد الحرام (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ دعایی است که هنگام خروج از مسجد الحرام می خوانیم:

دعا هنگام نوشیدن آب زمزم (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ دعایی که هنگام نوشیدن آب زمزم می خوانیم:

طواف وداع (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می شود؛ دعایی است که هنگام طواف وداع با خانه خدا خوانده می شود:

مستحبات خروج از مکه (مصباح المتهجد)

آداب الحج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ دعای هنگام خروج از مکه:

مستحبات ورود به مکه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ از جمله آداب حج، دعایی است که هنگام ورود به مکه خوانده می شود:

مستحبات برگشت به مکه (مصباح المتهجد)

آداب الحج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ اعمالی که مستحب است هنگام برگشت به مکه انجام شود:

حلق و تقصیر (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گیرد؛ حلق و تقصیر به معنای کوتاه کردن موی حاجی ها و اما دعای هنگام حلق کردن:

دعا هنگام ذبح قربانی (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج و اعمال ماه ذی الحجه؛ قربانی کردن در روز عید قربان و ایام تشریق است و دعای آن:

مستحبات رمی جمرات (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج و اعمال ماه ذی الحجه؛ جمع کردن سنگ ریزه برای رمی جمرات و دعای قبل از رمی:

مستحبات وقوف به مشعر الحرام (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می شود؛ کوچ کردن از عرفات به سوی مشعر الحرام است اما دعاهای هنگام عزیمت و کوچ کردن:

دعای امام سجاد (ع) در روز عرفه (مصباح المتهجد)

از چمله آداب حج و اعمال ماه ذی الحجه؛ دعای امام سجاد علیه السلام در این روز است که هنگام موقف عرفات خوانده می شود:

دعا هنگام نزول منی و عرفات (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج؛ دعای هنگام رسیدن به منی و عرفات است:

احرام حج (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج؛ بستن احرام است و ...

مستحبات سعی و صعود به صفا (مصباح المتهجد)

از جمله آداب حج؛ سعی بین صفا و مروه است:

آداب خوردن آب زمزم (مصباح المتهجد)

از جمله آداب، آداب و دعای هنگام خوردن آب زمزم است:

آداب طواف (مصباح المتهجد)

آداب طواف و لمس کردن سنگ حجرالاسود؛ طواف را از سنگ حجرالاسود شروع کن و این دعا را بخوان:

آداب ورود به مسجدالحرام (مصباح المتهجد)

از جمله آداب زیارت حج؛ هنگام وارد شدن به مکه و مسجد الحرام است که یکی از این آداب، غسل کردن و با بوی خوش دهان وارد شدن و ...

دعای تلبیه (مصباح المتهجد)

آداب احرام؛ از جمله آداب رفتن به زیارت حج، دعای هنگام بستن احرام است که به آن تلبیه نیز می گویند:

نماز احرام و دعای بعد از آن (مصباح المتهجد)

آداب احرام؛ از جمله آداب رفتن به زیارت حج، بستن احرام است و مستحب است که بعد از نماز واجب احرام بسته شود ولی در صورت عدم تمکن، شش رکعت نماز احرام و اگر ...