منوی اصلی

نماز عصر

تعقیبات نماز ظهر (مفاتیح الجنان)

تعقیبات نماز های یومیه

دعای استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز عصر می باشد که شامل استغفار و درخواست پذیرش توبه است:

دعای اللهم انی اعوذ بک من نفس (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز عصر منقول از مصباح المتهجد، دعای اَللهُمَّ اِنِّی اَعُوذُ بِکَ مِن نَفس می باشد

استغفار بعد از نماز عصر (مفاتیح الجنان)

در بیان تعقیبات مخصوص به نماز عصر، از مصباح المتهجد ، استغفار بعد از نماز عصر نیز ذکر گردیده است.

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عصر (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز عصر، تلاوت سوره قدر است که روایتی در باره فضیلت تلاوت این سوره نقل شده است:

آداب نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: بعد از نوافل نماز عصر، نماز عصر را به شرح زیر می خوانیم:

استغفار بعد از نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: تعقیبات نماز عصر، استغفار:

دعای خروج از مسجد (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از خواندن نماز عصر و دعاهای آن، هنگام خروج از مسجد، دعای زیر را می خوانیم:

دعای یا الله المانع قدرته خلقه (بلدالامین)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از فراغت از خواندن نماز عصر، دعای زیر را می خوانیم (که بعد از دعای اللهم لک صلیت و ایاک دعوت آمده است):

دعای یا الله المانع قدرته خلقه (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از فراغت از خواندن نماز عصر، دعای زیر را می خوانیم (که بعد از دعای اللهم لک صلیت و ایاک دعوت آمده است):

دعای اللهم لک صلیت و ایاک دعوت (بلدالامین)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از فراغت از خواندن نماز عصر، دعای زیر را می خوانیم (که بعد از دعای صلوات بر صلوات بر ائمه معصوم آمده است):

دعای اللهم لک صلیت و ایاک دعوت (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از فراغت از خواندن نماز عصر، دعای زیر را می خوانیم (که بعد از دعای صلوات بر صلوات بر ائمه معصوم آمده است):

دعای صلوات بر ائمه معصوم (ع) و لعن بر قاتلان ایشان (بلد الامین)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از خواندن نماز عصر و دعای سجده شکر، دعای زیر که صلوات و درود بر ائمه معصوم (ع) و لعن بر قاتلانشان می باشد را می خوانیم:

دعای صلوات بر ائمه معصوم (ع) و لعن بر قاتلان ایشان (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از خواندن نماز عصر و دعای سجده شکر، دعای زیر که صلوات و درود بر ائمه معصوم (ع) و لعن بر قاتلانشان می باشد را می خوانیم:

سجده شکر بعد از نماز عصر (بلدالامین)

تعقیبات نماز عصر؛ بعد از نماز عصر و خواندن دعای ابن عمار، سجده شکر را به کیفیت زیر به جا می آوریم:

دعای ابن عمار بعد از نماز عصر (بلدالامین)

از جمله تعقیبات نماز عصر، دعای معایوه بن عمار است که می خوانیم:

دعای ابن عمار بعد از نماز عصر (مصباح المتهجد)

از جمله تعقیبات نماز عصر، دعای معایوه بن عمار است که می خوانیم:

دعای اللهم انی اعوذ بک من نفس (مصباح المتهجد)

از جمله تعقیبات نماز عصر، دعای اَللهُمَّ اِنِّی اَعُوذُ بِکَ مِن نَفس می باشد

دعای اللهم انی اعوذ بک من نفس (بلدالامین)

از جمله تعقیبات نماز عصر، دعای اَللهُمَّ اِنِّی اَعُوذُ بِکَ مِن نَفس می باشد

دعای استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم (مصباح المتهجد)

از جمله تعقیبات نماز عصر می باشد که شامل استغفار و درخواست پذیرش توبه است:

دعای استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم (بلدالامین)

از جمله تعقیبات نماز عصر می باشد که شامل استغفار و درخواست پذیرش توبه است:

دعای اللهم مد لی ایسر العافیه ... (مصباح المتهجد)

یکی دیگر از تعقیبات مخصوص نماز عصر است که بعد از «دعای تم نورک فهید تفلک الحمد ...» آورده شده و می خوانیم

دعای اللهم مد لی ایسر العافیه ... (بلدالامین)

یکی دیگر از تعقیبات مخصوص نماز عصر است که بعد از «دعای تم نورک فهید تفلک الحمد ...» آورده شده و می خوانیم

دعای تم نورک فهدیت فلک الحمد (مصباح المتهجد)

در تعقیبات مخصوص نماز عصر، بعد از دعای امام موسی کاظم علیه السلام می خوانیم:

دعای تم نورک فهدیت فلک الحمد (بلدالامین)

در تعقیبات مخصوص نماز عصر، بعد از دعای امام موسی کاظم علیه السلام می خوانیم:

دعای امام کاظم (ع) بعد از نماز عصر (بلدالامین)

تعقیابت نماز عصر؛ در اینجا دعایی از امام موسی کاظم علیه السلام بعد نماز عصر نقل شده که می خوانیم:

دعای امام کاظم (ع) بعد از نماز عصر (مصباح المتهجد)

تعقیابت نماز عصر؛ در اینجا دعایی از امام موسی کاظم علیه السلام بعد نماز عصر نقل شده که می خوانیم:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عصر (بلدالامین)

از جمله تعقیبات نماز عصر، تلاوت سوره قدر است که روایتی در باره فضیلت تلاوت این سوره بعد از نماز عصر نقل شده است:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عصر (مصباح المتهجد)

از جمله تعقیبات نماز عصر، تلاوت سوره قدر است که روایتی در باره فضیلت تلاوت این سوره بعد از نماز عصر نقل شده است:

صفحه‌ها