منوی اصلی

باب ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم ع

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث اول

شهادت حضرت خضر به ولایت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث دوم

شهادت حضرت خضر به ولایت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث سوم

هدیه خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث چهارم

حدیث سلیم بن قیس هلالی درباره ولایت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث پنجم

مسلمان شدن جوان یهودی با هدایت امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث هفتم

نسبت اهل بیت علیهم السلام با امام علی و پیامبر اکرم علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث نهم

ذکر اسم اهل بیت علیهم السلام در لوح حضرت فاطمه سلام الله علیها

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث دهم

مشابهت سیره امام علی علیه السلام با حضرت عیسی

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث یازدهم

نزول قرآن بر اهل بیت علیهم السلام در شب قدر

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث دوازدهم

تصریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به جانشینی اهل بیت علیهم السلام پس از خود

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث سیزدهم

دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوبکر درباره غصب خلافت

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث چهاردهم

نسبت اهل بیت علیهم السلام با امام علی و پیامبر اکرم علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث شانزهم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره تعداد اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث هفدهم

حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره جایگاه اهل بیت علیهم السلام در زمین

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث هیجدهم

بشارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث نوزدهم

پاسخ خداوند به درخواست ملائکه در کربلا

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث بیستم

گفتگوی شیعیان درباره حدیث امام باقر و امام صادق علیهما السلام