منوی اصلی

داستان های امام جواد (ع)

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): منت گذاری بر اهل البیت (ع)

فرد مؤمن باید از هر نوع رفتاری که سبب منّت گذاشتن بر دوستان می شود، بپرهیزد.

کتاب "چهل داستان و چهل حدیث از امام جواد علیه السلام"نوشته عبدالله صالحی

کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام جواد علیه السلام

کتاب "چهل داستان و چهل حدیث از امام جواد علیه السلام"نوشته عبدالله صالحی

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): خدمت در حد توان

مردی خدمت امام جواد علیه السلام آمد و گفت:

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): خبر از بدهی پدر و پرداخت آن

یکی از اهالی مدینه گوید: هنگامي که حضرت ابوالحسن، علي موسي الرضا عليهماالسلام به شهادت رسيد،

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): حد سارق

زرقان، یکی از دوستان صمیمی احمد بن ابی داود، قاضی بغداد بود.

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): کیفر محارب

در زمان معتصم عباسی، عوامل خلیفه عدّه ای دزد را - که راههای عمومی در بین شهرها را برای مسافرین و کاروانهای حج نا امن کرده بودند - دستگیر کرده

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): دستور به مدارا با پدر ناصبی

بکربن صالح از یاران امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام می گوید:

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): دستوری برای رفع زلزله

علی بن مهزیار اهوازی، نماینده امام جواد علیه السلام در اهواز و از خواص حضرت می گوید:

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): پاداش محبت

محمد بن ولید کرمانی می گوید: از امام جواد علیه السلام پرسیدم: برای دوستان و خدمتگزاران شما چه اجر و پاداشی است؟

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): انتخاب همسر

چرا سنگ ‏اندازي مي‏کني ؟ هر دختر و پسري سرانجام بايد ازدواج کنند و زندگي مشترک خود را آغاز کنند .

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): طلب آمرزش

یکی از آرزوهای دیرینه جوامع بشری، سعادت و خوشبختی آنان در تمام زمینه های زندگی است.

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): بخشش

بخشش در راه خدا، یکی از ویژگی های بارز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله است و آنان برای جلب رضایت پروردگار، کمک های فراوانی به نیازمندان می کردند.

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): از خدا بپرهیز

محمد بن ريان مي گويد: مأمون به هر حيله اي متوسل مي شد تا بر امام نفوذ کند، اما ممکن نمي شد، تا اينکه اين فرصت هنگام ازدواج دخترش با امام به دست آمد.

داستان های امام جواد علیه السلام

تحفه ای که امام علی النقی (ع) از پدر خواست

تحفه ای که امام علی النقی (ع) از پدر خواست

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): پرهیز از تجمل

غذای امام جواد علیه السلام همانند جد بزرگوارش امیرمؤمنان علیه السلام خیلی ساده و به دور از تشریفات بود.

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهای ائمه: امام جواد (ع): عیادت

امام جواد علیه السلام ، وقتی خبر بیماری کسی را می شنید، به عیادتش می شتافت

داستان های امام جواد علیه السلام

داستانهایی از زندگى امام جواد عليه السلام

نهى از منكر امام جواد عليه السلام، كمك به گرفتاران، شيوه سخن گفتن، توبه به مصيبت زهرا و...