منوی اصلی

فضائل و کرامات امام عسکری (ع)

فضایل امام عسگری

فضایل ائمه: امام عسگری: عبادت در زندان

زماني که امام حسن عسگری عليه ‏السلام زنداني بود، عباسيان نزد صالح بن وصيف آمده و بدو گفتند: بر او [امام] سخت‏گيري کن.

فضایل ائمه: امام عسگری (ع): شدت ترس از خدا

فضایل ائمه: امام عسگری (ع): ترس از خدا

از جمله صفات برجسته و بارز آن حضرت شدت بيم و ترس او از خداي - عز و جل - در کودکي بود.

داستان های امام حسن عسکری علیه السلام

داستان های ائمه: امام عسکری (ع): خداترسی در کودکی

روزي شخصي امام حسن عسکري عليه‏السلام را در آن هنگام که کودک بود مشاهده کرد که در کنار عده اي از کودکان که بازي مي‏کردند ايستاده است و گريه مي‏کند.

داستان های امام حسن عسکری علیه السلام

داستانهای ائمه: امام عسکری (ع): جواب نامه ای که بدون مرکب نوشته شده بود

ما چند نفر کنار يکديگر در مورد مقامات امام حسن عسکري عليه ‏السلام صحبت مي‏ کرديم ...