منوی اصلی

فضائل و کرامات امام صادق (ع)

فضایل امام صادق (ع)

فضایل ائمه: امام صادق (ع): پرهیز از تشریفات

آيا اجازه مي ‏فرماييد حمام را خلوت کنم؟

فضایل ائمه

فضایل ائمه: امام صادق (ع): حالت ملکوتی

روزي امام صادق عليه‏ السلام آيات قرآن را در نماز به گونه ‏اي تلاوت می کرد، که گويي روحش در جهان ملکوت سير می کند...

فضایل امام جعفر صادق (ع)

فضایل ائمه: امام صادق (ع): بندگی و خلوص

امام صادق علیه السلام همواره در پيشگاه خدا و در نهايت تواضع به سر می برد. ارتباط و پيوندش با خدا چنان تنگاتنگ بود که همواره سجده ‏هاي طولاني انجام می داد.

فضایل امام صادق (ع): زهد و تقوا

فضایل ائمه: امام صادق (ع): زهد و تقوا

حضرت صادق در حال سجده می گفت‏: خداوندا مرا بيامرز و اصحاب پدرم را می دانم میان آنها بعضى هستند كه مرا كوچك می شمارند.

فضایل ائمه: امام صادق (ع): علم و دانش

فضایل ائمه: امام صادق (ع): علم و دانش

امام صادق (ع): سخن من سخن پدرم و سخن او سخن جدم و سخن وي سخن علي بن ابي‏طالب و سخن علي سخن رسول خدا (ص) و سخن او گفتار خداوند عزوجل است.

فضایل امام صادق (ع)

فضایل ائمه: امام صادق (ع): میوه دادن درخت خشکیده

با امام صادق- عليه السّلام- به حجّ مى‏ رفتيم كه زير درخت خرماى خشكيده ‏اى فرود آمديم.