منوی اصلی

مصیبت های حضرت زهرا (س)

مصائب اهل البیت علیهم السلام

گريه پيامبر (ص) از سيلى خوردن فاطمه (س)

گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر مصائبی که بر اهل البیت علیهم السلام وارد می شود.

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (4)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (4)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (4): فلسفه ثواب و عقاب الهی

جلسه چهارم ؛ 74/7/15

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (17)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (17)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (17): اتمام حجّت حضرت زهرا(س) با مردم

جلسه هفدهم ؛ 74/9/22

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (16)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (16)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (16): پاسخ حضرت زهرا(س) به ابوبکر

جلسه شانزدهم ؛ 74/9/8

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (15)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (15)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (15): پاسخ ابوبکر

جلسه پانزدهم ؛ 74/9/1

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (14)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (14)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (14): راحت ‏طلبی، علّت عدم همراهی انصار

جلسه چهاردهم ؛ 74/8/18

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (13)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (13)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (13): انحراف انصار بعد از رحلت پیامبر

جلسه سیزدهم ؛ 74/8/17 

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (12)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (12)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (12): سخن حضرت(س) با انصار

جلسه دوازدهم ؛ 74/8/10 

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (11)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (11)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (11): فدک؛ ارث پیامبر برای فاطمه علیهاالسلام

جلسه یازدهم ؛ 74/8/3

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (9)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (9)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (9): فتنه سقیفه

جلسه نهم ؛ 74/7/20

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (8)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (8)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (8): توجّه مردم به رفاه و راحت‏ طلبی

جلسه هشتم ؛ 74/7/19

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (7)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (7)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (7): آغاز رسالت پیامبر اکرم

جلسه هفتم ؛ 74/7/18

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (5)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (5)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (5): وضع مردم قبل از بعثت پیامبر(ص)

جلسه پنجم ؛ 74/7/16

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (6)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (6)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (6): اشاره به غدیرخم

جلسه ششم ؛ 74/7/17

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (3)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (3)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (3): شهادت بر وحدانیت خداوند

جلسه سوم ؛ 74/7/14

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (2)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (2)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (2): (حمد الهی و شکر نعمتها)

جلسه دوم ؛ 74/7/13

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (1)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (1)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (1): (بررسی سند و مقدمه خطبه)

1374/07/12

خلاصه کوتاه بر کتاب: بحثی کوتاه پیرامون خطبه حضرت زهرا سلام‌الله علیها از مباحث حجت الاسلام مجتبی تهرانی

خلاصه کوتاه بر کتاب: بحثی کوتاه پیرامون خطبه حضرت زهرا سلام‌الله علیها از مباحث حجت الاسلام مجتبی تهرانی

خطبه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)‌در مسجد پیامبر(صل الله علیه و آله و سلم)‌معروف به خطبه فدک از جهت فصاحت، بلاغت و اعجاز در حدی است که از سرمایه ‌های تاریخی به حساب می‌آید و نشان دهنده وضع مسلمانان در آن زمان و بیانگر علل اضطراب در پشت کردن مسلمین به اسلام راستین می‌باشد.
در این خطبه حضرت به بیش از سی آیه قرآن استناد جسته است. بیان شیوای اصول اعتقادی از توحید گرفته تا نبوت و معاد، اسرار احکام، اوامر و نـواهی قرآن، ذکـر وضـع مردم قبل از بعثت رسول اکرم(صل الله علیه و آله و سلم)، مبارزات و سختیهای پیـامبر اکـرم(صل الله علیه و آله و سلم) و علـی(سلام الله علیه) در راه پیروزی و تثبیت دین خدا، فتنه‌های دشمنان و برخی مسلمان‌نماها در ممانعت از تثبیت اسلام، جانشینی علی(سلام الله علیه) از طرف خدا توسط پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم) در غدیرخم، رحلت پیـامبر (صل الله علیه و آله و سلم) و عهدشـکنی برخی مسلمین، غصب خلافت و مخالفت با حکم خدا و قرآن در مسـئله خلافـت، غصـب فدک و مخالفت با احکام صریح الهی در قرآن و… از جمله مطالب این خطبه است کـه درنهایت اختصار و در اوج استحکام و زیبایی بیان شده اند.  
معرفی کتاب عزای فاطمی در گذر زمان

معرفی کتاب عزای فاطمی در گذر زمان

کتاب عزای فاطمی در گذر زمان

متن کوتاه ادبی: روایت شهادت حضرت فاطمه (س) از زبان اسماء، روایت پرواز

متن کوتاه ادبی: روایت شهادت حضرت فاطمه (س) از زبان اسماء، روایت پرواز

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، غم بی انتها

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، غم بی انتها

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، غم بی انتها

شهادت حضرت زهرا(س)

عادتش این بود دیگران را دعا کند. مؤمنان را یک به یک نام مى‌برد دعایشان مى‌کرد. روزهای آخر اما خودش را هم دعا می کرد: «یا الهی عجل وفاتی سریعا»

گزیده ای از کتاب فرهنگ فاطمی مهدی نیلی پور

اذان ناتمام بلال

روزی زهرا «علیها السلام» فرمود: "بسیار مایلم که صدای اذان مؤذن پدرم را بشنوم". این خبر به بلال رسید و....

گزیده ای از کتاب فرهنگ فاطمی مهدی نیلی پور

اشکهای فاطمه (س)

در لحظه‌های غمبار وفات، فاطمه زهرا «علیها السلام» به شدت می‌گریست، امام پرسید: "چرا گریه می‌کنی؟"....

گزیده ای از کتاب فرهنگ فاطمی مهدی نیلی پور

فاطمه (س) و آرزوی مرگ

"دخترم آنچنان در امواج بلاها و مصیبتها، غمناک و نگران می‌شود که دست به دعا برداشته، از خدا آرزوی مرگ و شهادت کند، می‌گوید:...

گزیده ای از کتاب فرهنگ فاطمی مهدی نیلی پور

آخرین لحظات زندگی حضرت فاطمه (س)

حضرت فاطمه سلام الله علیها در آخرین لحظات عمر خود اسما را صدا زد و فرمود: هنگامی که جبرئیل ....

حضرت زهرا(س) در بستر بيماري

حضرت زهرا(س) فرمود: يادتان مي آيد که پيامبر(ص) فرمود: رضای فاطمه، رضای خداوند است، و خداوند به سبب غضب فاطمه، غضب مي فرمايد؟[16] گفتند: بلي، حضرت(س) فرمود: خدايا، شاهد باش که من بر اين دو نفر غضبناکم!

حمله خانه حضرت زهرا(ع) و برخورد با متحصنان

عمر رو به خانه فاطمه(س) نهاد، در حالي که شعله اي از آتش در دست گرفته بود و تصميم داشت که، با آن، خانه را به آتش بکشد. چون فاطمه(س) به پشت در آمد، روي به عمر کرد و گفت: اي پسر خطّاب! آمده اي خانه ما را آتش بزني؟ عمر پاسخ داد: آري، مگر اين که با امَّت همراه شويد

حضرت زهرا

اصلاً خانه های مدینه در نداشتند!

«بخاري» در جلد اول کتاب "الادب المفرد" صفحه 272 نوشته است که: «رواي مي گويد سوال كردم كه: درِ خانه عايشه دو لنگه بوده يا يك لنگه؟ و از چه جنسی بود؟ و...

حضرت زهرا

انکار شهادت حضرت زهرا با استدلال به غیرت عرب!

ظلمی که به ظاهر مسلمانان پس از رسول خدا بر اهلبیت ایشان روا داشتند آنچنان زشت و باور نکردنی است که هیچ کس را یارای پذیرفتن مسئولیت آن نیست. آنها که حیات خود را در دفاع از ظالمان می جویند حتی با وجود مدارک روشن به هربهانه ای پیشوایان خود را از این جنایت تبرئه می نمایند.

صفحه‌ها