منوی اصلی

صفات ناپسند

حدیث: بی صبری در نگهداری راز

حدیث: بی صبری در نگهداری راز

امام علی (ع): هرگز کسی را به افشای رازم سرزنش نکردم؛ چرا که خود[در نگهداری آن] از او نابردبارتر بودم. (غررالحکم. حدیث 9706)

حدیث: تصمیم درست

حدیث: تصمیم درست

امام علی (ع): تواناترین مردم در تشخیص درست، کسی است که خشمگین نشود. (غررالحکم. حدیث 3047)

حدیث: خشم

حدیث: خشم

امام علی (ع): هرگاه خشم گرفتی مگذار اوج بگیرد. (غررالحکم. حدیث 2340)

حدیث: لجبازی و جدالگری

حدیث: لجبازی و جدالگری

امام علی (ع): تمام بدی ها در لجبازی و بسیار جدالگری است. (غررالحکم. حدیث 4795)

حدیث: مسخره دیگران

حدیث: مسخره دیگران

امام علی (ع): کسی که دیگری را به آنچه ندارد بستاید[درواقع] او را مسخره می کند. (غررالحکم. حدیث 9780)

حدیث: بذر بدی

حدیث: بذر بدی

امام علی (ع): هر چیزی را بذری است و بذر بدی، سیری ناپذیری است. (غررالحکم. حدیث 7311)

حدیث: اثر خودپسندی

حدیث: اثر خودپسندی

امام علی (ع): خودپسندی عقل را تباه می کند. (غررالحکم. حدیث 726)

حدیث: صفات دغلکار

حدیث: صفات دغلکار

امام علی (ع): دغلکار، زبانش شیرین است و دلش تلخ. (غررالحکم. حدیث 1575)

حدیث: عاقبت لجاجت

حدیث: عاقبت لجاجت

امام علی (ع): مرکب لجاجت، سوار خود به زمین می زند. (غررالحکم. حدیث 1710)

حدیث: عیب پرگوئی

حدیث: عیب پرگوئی

امام علی (ع): هر که پرگوئی کند، به هذیان گویی کشانده شود. (میزان الحکمه. جلد 10. صفحه 193)

حدیث: فاش کردن راز

حدیث: فاش کردن راز

امام علی (ع): زشت ترین خیانت، فاش کردن راز است. (غررالحکم. حدیث 3005)

حدیث: نگاه به بخیل

حدیث: نگاه به بخیل

امام علی (ع): نگاه کردن به شخص بخیل، دل را سخت می گرداند. (تحف العقول. صفحه 214)

حدیث: دروغگو

حدیث: دروغگو

امام علی (ع): دروغگو و مرده یکسانند؛ زیرا برتری زنده بر مرده، به سبب اعتماد به اوست. پس اگر به سخن او اعتمادی نشود، زنده نیست. (غررالحکم. حدیث 2104)

حدیث: منع از تکیه به تنبل

حدیث: منع از تکیه به تنبل

امام علی (ع): در کارهای خود به آدم تنبل تکیه مکن. (غررالحکم. حدیث 10205)

حدیث: تکبّر ناشی از ذلّت

حدیث: تکبّر ناشی از ذلّت

امام صادق (ع): هیچ مردی نیست که تکبّر یا گردنفرازی کند، مگر به خاطر ذلّتی که آن را در خویش می یابد. (الکافی. جلد 2. صفحه 312)

حدیث: عادت

حدیث: عادت

امام علی (ع): عادت دشمنی است که انسان را در تملّک خود دارد. (غررالحکم. حدیث 958)

حدیث: کنترل خشم

حدیث: کنترل خشم

امام صادق (ع): آنکه مالک خشم خود نباشد، مالک عقل خود نیست. (تحف العقول. صفحه 371)

آیه: غرور

آیه: غرور

آیه: با غرور و سرمستی در زمین راه مرو. (سوره اسراء. آیه 37)

/files/u696/quran17-asra37.jpg

چکونه بد بینی خود را درمان کنیم ؟

اختلال بد بینی از جمله اختلالاتی است که برخی به آن گرفتار می شوند و اگر در صدد معالجه نباشند زندگی را به آنها سخت خواهد گردانید . ...

حدیث درباره زیانکاران

احادیث امام کاظم علیه السلام: چه کسی زیانکار است؟

زیانکار، کسی است که ساعتی از عمر خویش را باخته است.

حجت السلام رفیعی : دو جرمی که انسان را بیچاره می کند (پوستر)

حجت السلام رفیعی : دو جرمی که انسان را بیچاره می کند (پوستر)

ای پیغمبر (ص) افـرادی در آینده می آیندکه دو جـرم انجـام می دهند و در نتیجه این دو جرم، بیچاره می شوند

رباخواری و آثار آن

ربا از جمله انحرافات اقتصادی است که در یک جامعه ممکن است ایجاد شود و با گسترش آن اقتصاد آن جامعه را اقتصادی بیمار خواهد نمود.

حدیث درباره آرزو

آرزو از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد: بى گمان، اميد هر مؤمنى را كه به غير من اميد بندد، قطع مى كنم

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: مکر و حیله

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: مکر و حیله

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: مکر و حیله

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: تهمت و سوء ظن

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: تهمت و سوء ظن

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: تهمت و سوء ظن

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: غیبت و بدگوئی

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: غیبت و بدگوئی

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: غیبت و بدگوئی

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: دروغ و فریبکاری

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: دروغ و فریبکاری

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: دروغ و فریبکاری

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: تمسخر و تحقیر دیگران

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: تمسخر و تحقیر دیگران

رفتارهای اجتماعی نامطلوب: تمسخر و تحقیر دیگران

کتاب رهنما (2): گناه از توجیه تا مهار

کتاب رهنما (2): گناه از توجیه تا مهار

گناه از توجیه تا مهار

چهل حدیث راستگویی و دروغگویی

چهل حدیث راستگویی و دروغگویی

چهل حدیث راستگویی و دروغگویی

صفحه‌ها