منوی اصلی

قرآن شناسی

قرآن در نهج البلاغه

بدانيد كه قرآن خير خواهى است كه خيانت نمى كند، هدايت كننده اى است كه گمراه نمى سازد، و گوینده ای است كه دروغ نمى گويد.

دو جمله قابل تأمل از ناپلئون درباره قرآن

دو جمله قابل تأمل از ناپلئون درباره قرآن

ناپلئون بناپارت: من از این کتاب (قرآن) استفاده کردم، واین طور احساس نمودم که اگر مسلمین از دستورات جامع این کتاب استفاده کنند ذلّت نخواهند دید.

کشف قدیمی‌ترین نسخه خطی قرآن در انگلیس

خبری سرور آفرین برای مسلمانان: کشف قدیمی‌ترین نسخه خطی قرآن در انگلیس

بر اساس روش تاریخ‌گذاری رادیوکربن، قدمت این نسخه حداقل 1370 سال تخمین زده شده که آن را در میان قدیمی‌ترین نسخه‌های موجود قرآن قرار می‌دهد.

اعجاز تاريخي قرآن

اعجاز تاريخي قرآن

اخبار غيبي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اعجاز قرآن است. اخبار غيبي و پيش‌گويي‌هاي تاريخ مي‌تواند حقّانيت و اعجاز قرآن را اثبات كند...

قصه های قرآنی - حضرت موسی

چرا قرآن داستان تعریف می کند؟

بخش چشم گيري از آيات قرآن، به بيان قصه ها اختصاص يافته است. می توان گفت هدف قرآن از بیان قصه ها استفاده از جذبه و کشش قصه برای تربیت و آموزش است.

کشف جدید درباره قرآن

کشف جدید دانشمندان آلمانی در مورد قرآن

کارشناسان پی برده‌ اند قرآنی که در کتابخانه دانشگاه توبینگن نگهداری می‌شود، بسیار قدیمی و به احتمال قوی قدیمی‌ ترین قرآن موجود است.

معجزه بودن قرآن

قرآن معجزه است‏ (علامه طباطبایی)

کلام علامه طباطبایی در تفسیر المیزان پیرامون اعجاز قرآن

حدیث درباره توصیف قرآن

احادیث رضوی: توصیف قرآن

قرآن کلام خداست. از آن فراتر نروید و هدایت را در غیر قرآن مجویید، که گمراه می شوید.

شب قدر در کلام علامه طباطبایی (ره)

شب قدر در کلام علامه طباطبایی (ره)

آنچه در پیش روی دارید بحثی پیرامون شب قدر بر اساس نظرات مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر شریف المیزان است که در دو سوره «قدر» و «دخان» مطرح گردیده است.

پیام های آسمانی جزء سی ام

پیام های آسمانی جزء سی ام (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیست و نهم

پیام های آسمانی جزء بیست و نهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیست و هشتم

پیام های آسمانی جزء بیست و هشتم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیست و هفتم

پیام های آسمانی جزء بیست و هفتم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیست وششم

پیام های آسمانی جزء بیست وششم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیست و پنجم

پیام های آسمانی جزء بیست و پنجم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیست و چهارم

پیام های آسمانی جزء بیست و چهارم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیست و سوم

پیام های آسمانی جزء بیست و سوم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیست و دوم

پیام های آسمانی جزء بیست و دوم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیست و یکم

پیام های آسمانی جزء بیست و یکم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء بیستم

پیام های آسمانی جزء بیستم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء نوزدهم

پیام های آسمانی جزء نوزدهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء هفدهم

پیام های آسمانی جزء هفدهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء هجدهم

پیام های آسمانی جزء هجدهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء شانزدهم

پیام های آسمانی جزء شانزدهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء پانزدهم

پیام های آسمانی جزء پانزدهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء چهاردهم

پیام های آسمانی جزء چهاردهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء سیزدهم

پیام های آسمانی جزء سیزدهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء دوازدهم

پیام های آسمانی جزء دوازدهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء یازدهم

پیام های آسمانی جزء یازدهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

پیام های آسمانی جزء دهم

پیام های آسمانی جزء دهم (برگرفته از تفسیر نور)

این پیام ها با هدف استفاده در جلسات جزء خوانی استخراج شده است، لذا خواهشمند است استفاده و منتشر نمایید.

صفحه‌ها