منوی اصلی

آداب و ادعیه اموات

زیارت اموات در روز جمعه

از جمله اعمال ذکر شده در روز جمعه می توان به زیارات گذشتگان اشاره کرد به شرح زیر:

نماز برای اموات

باب دوم؛ ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 4. کیفیت نماز برای اموات:

آداب اموات و تاکید در امر وصیت (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و دعاهای متعلق به آن: در اینجا آداب و کارهای لازم قبل از مردن و سپس تاکید در نوشتن وصیت را بیان می کنیم:

عهدنامه میت (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و دعاهای متعلق به آن: پیامبر صلی الله علیه و آله: هرکس باید هنگام مرگ، وصیتش را نیکو کند. وصیت نیکو را می خوانیم:

نوشته ای که همراه میت می گذارند (مفاتیح الجنان)

آداب اموات و دعاهای متعلق به آن: نسخه نوشته ای که با میت می گذارند، در این نسخه، دعای قبل از نوشتن و متنی که در آن نوشته می شود، آمده است:

آداب محتضر و تلقین کلمات فرج به او (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و دعاهای متعلق به آن: در موقع احتضار، باید باطن قدمهای او را رو قبله کنند و کارهای زیر را انجام دهد و سپس تلقین کلمات فرج به صورت زیر:

کفن میت (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و دعاهای متعلق به آن: مواردی که در کفن میت باید رعایت شود، و همچنین دعایی که بر روی تمام کفن های میت نوشته می شود را بیان می کنیم:

کیفیت و آداب غسل میت (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و دعاهای متعلق به آن: غسل دادن میت با سه آب مختلف و سپس کیفیت آن را بیان می کنیم:

تکفین میت در جریدتین (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و دعاهای متعلق به آن: در کفن کردن میت، موارد زیر را رعایت کنید:

حنوط و نماز میت (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و ادعیه متعلق به آن: کیفیت و چگونگی خواندن نماز میت را بیان می کنیم:

تشییع جنازه

خانمه؛ آداب اموات و دعاهای متعلق به آن: کارهایی که بعد از نماز میت برای تشییع جنازه انجام می دهیم:

دعای رویت جنازه

خاتمه؛ آداب اموات و ادعیه متعلق به آن: هرکس جنازه را می بیند، این دعا را بخواند:

شهادت چهل نفر در حق میت

خاتمه؛ آداب اموات و ادعیه متعلق به آن: هنگامی که مومنی می میرد، چهل نفر از مومنان بر جنازه او حاضر شده و دعای زیر را می خوانند:

آداب حمل جنازه (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و ادعیه متعلق به آن: آداب حمل جنازه که تربیع جنازه یکی از آنهاست، را بیان می کنیم:

آداب دفن میت (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و ادعیه متعلق به آن: آداب دفن کردن میت (زن یا مرد) را بیان می کنیم:

احکام دفن میت (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و ادعیه متعلق به آن: هنگامی که فردی که میت را دفن کرده، از قبر بیرون می آید، مواردی را باید رعایت کند:

دعا برای میت (مفاتیح الجنان)

خاتمه؛ آداب اموات و ادعیه متعلق به آن: کسی که میت را دفن کرده، بعد از بیرون آمدن از قبر و فرو کردن انگشتان خود در خاک قبر، دعای زیر را برای میت بخواند:

تلقین میت

خاتمه؛ آداب اموات و ادعیه متعلق به آن، غير از زمان احتضار در دوجا براى ميّت خواندن تلقين مستحبّ است