منوی اصلی

وقایع روز سیزدهم صفر

وقایع روز سیزدهم صفر

روز انتخاب حكمين در صفين ۳۸ ق 

انتخاب عمر و بن عاص و ابوموسى در جریان حکمیت كه به نفع معاويه تمام شد.

ضمن جنگ صفین در روز اول ماه صفر به تفصیل آمده است.

منبع:

افزودن دیدگاه جدید