منوی اصلی

شرح زیارت امین الله؛ « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ » آثار خوف از خداوند

شرح زیارت امین الله؛ « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ » آثار خوف از خداوند

 

برای حالت نفسانی خوف از خدا، علاوه بر مزیت و شرافتی که خودش دارد ، خداوند آثاری را بر آن مترتب می کند که برخی از آنها عبارتند از: 

الف - ایمن بودن از عذاب و بدیها

خداوند متعال نمی خواهد همواره بنده اش در سختی باشد و چنانچه در برهه ای از عمرش را - دنیا - در حالت خوف از عذابش به سر برد و آثارش را مترتب نمود به او بشارت ایمنی از عذاب را می دهد .

از این جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم  از خداوند متعال نقل می کند که می فرماید:

من بر بنده ام دو خوف و دو امنیت را جمع نمی کنم . پس وقتی که در دنیا از من ایمن بود روز قیامت او را می ترسانم و هنگامی که در دنیا از من ترسید روز قیامت او را ایمن می کنم  . (1)

همچنین  امام علی علیه السلام  می فرماید:

ثمرة الخوف الامن : نتیجه خوف امنیت است .(2)

و در این راستاست که کسانی که به لوازم خوف عمل کرده باشند خداوند متعال ایشان را از خوف و حزن در امان داشته و می فرماید:

بلی من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون :  بله کسی که خودش را تسلیم خداوند کند در حالی که نیکوکارست  پس اجر او نزد پروردگارش می باشد و خوف - ترس از آینده - و اندوهی - از گذشته - برایشان نیست . (3)

 هنگام ورود به عالم برزخ موقع گرفتن جانشان (4)  ملائکه با سلامت از بدیها با آنها مواجه می شوند و همچنین (5) هنگام دخول به بهشت ابدی و ملاقاتشان با خداوند (6) و همچنین هنگام ملاقاتشان با یکدیگر در بهشت  با سلام (7) خواهد بود. 

ب - ایمن بودن از غیر خداوند

اگر برای انسان مؤمنی خوف از خداوند حاصل شود آن خوف موجب می شود که حالت بی اعتنایی به غیر خداوند برایش پیدا شود . به گونه ای که در برابر دستورات او دستور دیگری را قابل اجرا ندانسته و از تهدید غیر او ترسی به دلش راه ندهد و همچنین وقتی دنبال رضای الهی باشد و از غضبش دلهره داشته و فرار کند  دیگر به غضب غیر او آشنایی ندارد و در برابر مشکلاتی که دیگران برایش فراهم می کنند در مسیر بندگی خداوند یا خود به خود فراهم می شود با قامتی راست در برابر آن ایستاده و از راه مستقیمش اعراض نکند .  زیرا به وعده های خداوند ایمان دارد

قرآن کریم درباره ایشان می فرماید:

 جاهدون فی سبیل الله و لایخافون لومة لائم : در راه خدا مجاهده می کنند و از سرزنش سرزنش کننده ای نمی ترسند . (8) 

  این بنده  مومن  دلش را با بشارتهای نازل شده بر آن تقویت می کند :

ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون :  همانا کسانی که بگویند پروردگار ما خداست سپس استقامت داشته باشند ملائکه برایشان نازل شده که نترسید و اندوه نداشته باشید و بشارت باد بر شما به بهشتی که به آن وعده داده شده بودید .  ما یاور شما هستیم در زندگانی دنیا و در آخرت و برای شماست در آخرت آنچه را که نفستان میل داشته باشد و برای شماست در آن آنچه را که بخواهید . (9)

همچنین امام علی علیه السلام می فرماید:

من خاف الله سبحانه آمنه الله من کل شی ء : کسی که از خداوند سبحان بترسد خداوند او را از هر چیزی در امان قرار می دهد . (10)

البته درک ایمنی از اشیاء به اندازه معرفت انسان به خداوند است و به حسب درجات بالای از معرفت است که : (حضرت موسی علیه السلام هنگام برخورد با ساحران و فرعون و دیدن مار شدن ریسمانهای ایشان  احساس ترسی که در خود کرد که یک وقت مغلوب ایشان نشود  در این هنگام خداوند متعال او را دلداری داد و فرمود: قلنا تخف انک انت الاعلی  : گفتیم نترس زیرا تو برتر هستی -. (11))  البته این احساس ترس و همچنین واکنش ظاهری آن حضرت از دیدن اژدها شدن عصا، منافات با مقام عصمت انبیاء و مقام قربشان ندارد . زیرا در آن مقام برای ایشان تفاضل است و شاهدش آیه(12 ) و روایات فراوان و روایتی است که ذکر می شود -.

از این جهت وقتی سائل از امام صادق علیه السلام می پرسد: چگونه حضرت موسی علیه السلام وقتی ریسمانها را دید در جانش احساس ترس کرد ولی وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام در منجنیق قرار گرفت و در آتش پرتاب شد احساس در علیه السلام ابراهیم حضرت که چون فرمود: حضرت نکرد؟ ترس آن هنگام، تکیه کرد به انوار حجتهای خداوند عز و جل - انوار ائمه علیهم السلام - که در صلبش بود (توجه به مقام نورانیت و درجه قرب ایشان داشت) ولی حضرت موسی علیه السلام این گونه نبود.  از این جهت احساس ترس کرد ولی حضرت ابراهیم علیه السلام چنین احساسی نکرد(13). 

ج - ترسیدن موجودات از او

با توجه به اینکه ترس از خداوند متعال به گونه ای از درک عظمت او سرچشمه می گیرد - هر چند ترس از عذاب در برابر مخالفت او باشد- از این جهت برای انسان خائف یک حالت عزتی به واسطه خداوند حاصل می شود . زیرا حالت خوف موجب می شود که مستقلاً فقط در برابر او خضوع کند و چون سایر موجودات نیز در برابر حق تعالی این چنین هستند و انسان اشرفیت وجودی بر آنها دارد و وجودشان مقدمه وجود انسان است خداوند متعال عظمت او را بر موجودات ظاهر می کند تا آنها در برابرش خضوع که نتیجه خوف است داشته باشند .

از این جهت امام صادق علیه السلام به معلی بن خنیس می فرماید:

  ای معلی! به واسطه خداوند عزت پیدا کن تا خدا تو را عزیز کند .

عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! به چه چیزت عزت پیدا کنیم ؟

حضرت فرمود:

ای معلی! از خدا بترس تا هر چیزی از تو بترسد . (14)

و در روایت دیگر امام باقر عع می فرماید:

کسی که از خدا بترسد خداوند هر چیزی را از او می ترساند . (15)

با بیانی گفته که شد خداوند رعب و ترسی را در وجود دیگر موجودات هر چند انسانهای جبار و ستمگر، از انسانی که واقعاً از او بترسد می اندازد به گونه ای که موجب خضوع آنها در برابرش می شود . هر چند که آنها به این امر توجه نداشته باشند یا شخص خائف به این حقیقت توجه نداشته باشد . زیرا انسان جباری که در برابر انسان مؤمن خائف قرار می گیرد  همواره در فکر اوست و از او رعب و وحشت دارد که مبادا در برابرش قیام کند و ظلم و تجاوز و حکومتش را از بین ببرد. از این جهت نقشه برای از بین رفتن او می کشد و اگر هم به صورت ظاهر بر او غالب شود و او را از بین ببرد لکن همواره در التهاب و دگرگونی است که فکر انسان مؤمن خائف رشد نکند و پیرو پیدا نکند تا موجب از بین رفتنش شود . همان طور که سیره جباران عالم در برابر انسانهای خائف از خداوند این گونه بوده است .

علاوه بر این، کسانی که به درجات بالاتری از معرفت و خوف حق تعالی رسیده باشند، حالت خوف موجودات را از خود، در حقیقت خوف از حق تعالی می بینند و نیز خضوع در برابر خویش را خضوع در برابر حق تعالی می یابند . چون خود و موجودات را فقیر ذاتی نسبت به حق تعالی یافته و او را محیط به هستی و شئون هستی آنها می بینند و اگر به لحاظ مرتبه وجودی خود خویشتن را در ارتباط با سایر موجودات می بیند و قهراً در برابر تأثر ظاهری از آنها  در برابرشان خضوع می کند  لکن این شخص موحد و عارف  خضوع را واقعاً در برابر حق تعالی می کند و سایر موجودات را نیز نسبت به خودش این گونه می بیند - که این گونه نیز می باشند -.

همان طور که در حدیث معراج می فرماید:

یا احمد ! ما عرفنی عبد الا خشع لی و ما خشع لی عبد الا خشع له کل شی ء : ای احمد! بنده ای مرا نشناخت مگر اینکه برای من خشوع کرد و بنده ای برایم خشوع نکرد مگر اینکه هر چیزی برای او خشوع کند. (16)

د - ورود به بهشت

همان طور که در مراتب خوف گفته شد از آثار ابدی این حالت  ورود به بهشت است . البته هر مرتبه ای از خوف مرتبه خاصی را از بهشت اقتضاء می کند . به گونه ای که مراتب پایین به مراتب بالا راه ندارند . لکن مراتب بالا به پایین اشراف دارند و توضیح آن گذشت .

از این جهت امام صادق علیه السلام می فرماید:   نگویید یک بهشت است.

 همانا خداوند می فرماید :

درجاتی است که بعضی فوق بعضی دیگر است . (17)

 همچنین امام علی علیه السلام می فرماید:

درجاتی است که بر یکدیگر برتری می جویند و منزلهای متفاوتی است...(18).

نتیجه

از مطالب این بحث استفاده شد که انسانها در رابطه با شناخت خداوند درجاتی دارند . به گونه ای که بین بعضی درجاتش نمی توان  مقایسه ای کرد و قهراً در این رابطه هر کدام حالت خوف و فزعی نسبت به حق تعالی دارند و در نتیجه آثار مختلفی در این عالم و عالم دیگر برایشان خواهد بود.


پی نوشت :

1- بحارالانوار، ج 70، ص 379، روایت 28.

2- فهرست موضوعی غررالحکم ، باب خوف .

3- بقره : 277 و 274 و 262 و 112،

مائده : 69، اعراف : 49، 35،یونس : 62، احقاف : 13. 

4- نحل : 32 - 30.

5- زمر: 73، حجر: 48 - 45، ق : 34.

6- احزاب : 44، یس : 58.

7- یونس : 10، ابراهیم : 23.

8- مائده : 54.

9- فصلت : 31 و 30.

10- فهرست موضوعی غررالحکم ، باب خوف .

11- طه : 68.

12- بقره : 253.

13- بحارالانوار، ج 12، ص 35، روایت 12.

14- همان ، ج 70، ص 328، روایت 36.

15- همان ، روایت 32.

16- وافی ، ج 3، قسمت دوم ، ص 40.

17- بحارالانوار، ج 8، ص 198، روایت 195.

18- همان ، ص 162، روایت 208، 152، 103.

منبع :

سیمای مخبتین (شرح زیارت امین الله)، شیخ محمود تحریری
 

مطالب مرتبط

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائِكَ »؛ محبوب شدن در آسمان

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛« وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ »؛ نالان بودن دل عارفان از خداوند

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «عَبْرَةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ »؛ عظمت گریه مؤمنان

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ »؛ عظمت و درجات شناخت خداوند

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « أَنْتَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ »؛ اقرار به سرپرستی خداوند

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مولعة بذکرک و دعائک »؛ آداب دعا کردن

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏ »؛ مراتب یاد خداوند

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُشْتَاقَةً إِلَى فَرْحَةِ لِقَائِكَ »؛ مراتب لقای پروردگار

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ»؛ شیفتگی دل مخبتین برای خداوند

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ »؛ اخبات و ایمان

افزودن دیدگاه جدید