اعمالی که به زمان معینی اختصاص ندارد (مصباح المتهجد)

اعمالی که به زمان معینی اختصاص ندارد (مصباح المتهجد)

۳۰ آذر ۱۳۹۴ 0 ادعیه و زیارات
أدعية و صلوات متفرقة؛ فصل في ذكر العبادات التي لا تختص بوقت بعينه‏
دعاها و نمازهای متفرقه، در بیان عباداتی که به زمان و موقعیت معینی اختصاص ندارند:
هذا الفصل يشتمل على نوعين أحدهما مفروض و الآخر مسنون فالمفروض منه هو ما يحصل بسببه الموجب‏ له في الشرع و هو ثلاثة أقسام أحدها صلاة الكسوف و الآخر الصلاة على الأموات و الثالث ما يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر و العهد فإنه يلزمه حسب ما نذره أن يقوم به و المسنونات منها ما يقف على شرط و هو صلاة الاستسقاء فإنها تصلى عند جدب الأرض و القحط و منها ما لا يقف‏ على شرط بل هو بحسب ما يعرض الإنسان‏ من الداعي إليه كصلاة الحاجة و صلاة الاستخارة فأما صلاة العيدين فإنا نذكرها عند سياقه عبادة السنة من أولها إلى آخرها على الترتيب إن شاء الله‏
این فصل شامل دو نوع است یکی از آنها مفروض است و دیگری مسنون (موافق شرع و سنت). پس مفروض آن چیزی است که  به سبب موجب آن در شرع حاصل میشود (یعنی اتفاقی باعث واجب بودن آن عمل می شود) و سه قسم دارد. 1. نماز کسوف، 2. نماز برای اموات (مردگان)،3. آنچه واجب میشود بر انسان به وسیله نذر و عهد پس واجب می شود بر او به واسطه نذری که کرده است و باید آن را انجام بدهد، و اما مسنونات یعنی آنچه که متوقف به شرط است و آن نماز استسقاء (نماز باران) است که هنگام جاذبه زمین و قحطی و خشکسالی خوانده می شود و دیگری آن که متوقف بر شرط نیست بلکه به حسب آنچه که انسان از داعی الیه (خداوند) می خواهد انجام می دهد مثل نماز حاجت و نماز استخاره و اما نماز عیدها که در اعمال ماه های سال از اول تا آخر آن ذکر می گررد ان شاء الله تعالی.
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث