عبادت راه رسیدن به آرامش حقیقی در جوانی

عبادت راه رسیدن به آرامش حقیقی در جوانی

۲۶ آذر ۱۳۹۳ 0 فرهنگ و اجتماع

در عصر امروز، انسان ها بیشتر از آن که به روح و آرامش روح توجه کنند، جسم و آسایش جسم را مدنظر قرار داده و هر لحظه به دنبال فراهم کردن آسایش بیشتر برای زندگی مادی خود هستند. غافل از آن که فرمانروای مملکت جسم، روح است و اگر او در آرامش نباشد، آسایش بیشتر برای جسم، سودی نخواهد بخشید.

تنها راه آرامش بخشی به روح، ارتباط  و اتصال با خالق هستی است؛ چرا که قطره وقتی از دریا جدا می افتد، هر لحظه در معرض نابودی و بخار شدن است.
متأسفانه بعضی از انسان ها خود را از این لازمۀ وجود محروم کرده و همت خود را برای امیال جسمانی مصرف می کنند. تأسف بیشتر این که عده ای از جوانان نیز خود را در زمرۀ انسان های محروم از رابطه با خداوند قرار می دهند و دوران طلایی زندگی خود را از دست می دهند.

ارزش عبادت و اطاعت خداوند در جوانی

دوران جوانی، بهترین دوران زندگی هر انسان است. دورانی که انسان با ایمان و آگاه و آینده نگر، برای آمادگی سفر نزدیک خود یعنی سفر به سرای جاویدان آخرت، از آن نهایت استفاده را می کند.
اصولا سازنندۀ هر مصنوع، به چگونگی، نیازها، استفادۀ بیشتر از قابلیت ها و به طور خلاصه به همۀ مسائل مربوط به آن مصنوع، آگاه تر است. خداوند متعال نیز به عنوان خالق انسان و همۀ هستی، به انسان و نیازمندی های او از هر کسی آگاه تر است.
در زندگی دنیا، به خصوص زندگی ماشینی امروز، انسان بیش از پیش به ارتباط با خداوند و عبادت و نیایش به درگاه او نیازمند است. عبادت هایی که در ادیان، از جمله در اسلام به صورت واجب یا مستحب آمده است، پاسخ خداوند به این نیاز اساسی انسان است. پس بجاست که جوان امروز برای بهره مند شدن از بهترین دوران زندگی، ارتباط خوب و محکمی با پروردگار خویش برقرار کند و به عبادت خداوند بپردازد.
پیامبر (صلی الله علیه و آله) دربارۀ ارزش عبادت خدا در دوران جوانی می فرمایند: «برتری جوان عبادت پیشه که در نورسی به عبادت رو آورده است، بر پیرانی که در بزرگی به عبادت رو آورده اند، مانند برتری پیامبران بر دیگر مردمان است.» (کنز العمال، ج15، ص776، ح43059.)

جوانی شبیه فرشتگان

انسان اگر در جوانی قدر نعمت وجود را بداند و آن را در راه اطاعت خداوند صرف کند، در پاکی و آلایش به مقام فرشتگان خواهد رسید. چنان که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «هیچ جوانی خوشی های دنیا و سرگرمی های آن را کنار ننهاد و در جوانی به استقبال بندگی خدا نرفت، مگر آن که خداوند به او پاداش 72 صدیق را بخشید.» آن گاه فرمود که خداوند {خطاب به جوان} می فرماید: «ای جوان رهاکنندۀ شهوت به خاطر من و سپری کنندۀ جوانی اش برای من! تو در پیشگاه من، مانند برخی فرشتگانی.» (حلیة الأولیاء، ج4، ص139)
در این روایت و روایت های شبیه به این، مقصود از این تشبیه، تشبیه جوانان، از نظر پاکی به فرشتگان است؛ نه این که مقام آن ها با فرشتگان مساوی باشد؛ چرا که انسان، اشرف مخلوقات خداوند است و این قابلیت را دارد که به مقام های بسیار عالی تری از مقام های فرشتگان نیز دست یابد.
چه عاقبتی نیکوتر از این که انسان در سرای آخرت، به زندگانی جاوید در بهشت، دست یابد و این مهم با اطاعت از خداوند و تسلیم در برابر او به دست خواهد آمد.
پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حدیث شریف دیگری در این رابطه فرمودند: «بهترین امت من، کسی است که جوانی اش را در فرمانبرداری از خداوند سپری کند و خود را از خوشی های دنیا، وا گیرد و شیفتۀ آخرت باشد. به راستی که پاداش او نزد خداوند، برترین جایگاه بهشت است.» ( المواعظ العددیة، ص34.)
 با توجه به روایت های معصومان، اطاعت و عبادت خداوند در دوران جوانی، جایگاه والایی در تعالیم تربیتی اسلام دارد که به جاست بیش از این مجال کوتاه به آن پرداخته شود.

 

نویسنده: منیره ملکوتی خواه

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث