فضیلت مسجد کوفه (مفاتیح الجنان)

فضیلت مسجد کوفه (مفاتیح الجنان)

۰۳ مرداد ۱۳۹۴ 0 ادعیه و زیارات

کوفه یکى از آن چهار بلدى است که حق تعالى آن را اختیار فرموده و طُور سینین تفسیر به آن شده و در روایت است که آن حرم خدا و حرم رسول صلى الله علیه و آله و حرم امیرالمؤ منین علیه السلام است و یک درهم تصدّق در آن حساب مى شود به صد درهم در جاى دیگر و دو رکعت نماز در آن حساب مى شود به صد رکعت.

اما فضیلت مسجد کوفه:

پس زیاده از آن است که ذکر شود و بس است در شرافت آن که یکى از آن چهار مسجدى است که سزاوار است شَدِّرِحال شود به سمت آنها بجهت درک فیوضات آنها و یکى از آن مواطن است که مسافر مخیّر است در آن مابین قصر و اتمام نماز و نماز فریضه در آن معادل حجّ مقبول و معادل هزار نماز است که در جاى دیگر بجاى آورده شود و در روایات وارد شده که محلّ نماز پیغمبران است و محلّ نماز حضرت مهدى صلوات اللّه علیه خواهد شد و در روایتى هزار پیغمبر و هزار وصىّ پیغمبر در آن نماز کرده و از بعضى روایات استفاده شود که مسجد کوفه افضل است از مسجد اقصى که در بیت المقدّس است و ابن قولویه از امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود اگر مردم بدانند که چه فضیلت دارد مسجد کوفه هر آینه از شهرهاى دور تهیّه زاد و راحله کنند و بسوى این مسجد بیایند و فرمود که نماز واجب در آن برابر است با حج مقبول و نماز نافله برابر عمره مقبوله و به روایت دیگر نماز فریضه و نافله در آن مثل حجّ و عمره اى است که با رسول خدا صلى الله علیه و آله کرده باشند شیخ کلینى و غیر او از مشایخ عظام روایت کرده اند از هارون بن خارجه که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود اى هارون چه مقدار مسافت است بین تو و بین مسجد کوفه یک میل مى شود گفتم نه فرمود بجا مى آورى همه نمازهاى خود را در آنجا گفتم نه فرمود اگر من نزدیک آن مسجد بودم امید داشتم که از من فوت نمى شد یک نماز در آن و هیچ مى دانى که چیست فضیلت آن موضع نبوده بنده صالحى و نه پیغمبرى مگر آنکه نماز گذارده در مسجد کوفه حتّى آنکه رسول خدا صلى الله علیه و آله در شبى که او را به معراج مى بردند جبرئیل به آن حضرت گفت مى دانى که در کجائى یا رسول اللّه الا ن مقابل مسجد کوفه مى باشى فرمود پس رخصت بطلب از پروردگار من تا بروم در آن و دو رکعت نماز گذارم پس جبرئیل از حق تعالى اذن طلب کرد حق تعالى اذن مرحمت فرمود پس فرود آورد آن حضرت را و آن جناب دو رکعت نماز گذاشت در آن و بدرستى که جانب راست آن باغى است از باغ هاى بهشت و میان آن باغى است از باغ هاى بهشت و عقب آن باغى است از باغ هاى بهشت و بدرستى که نماز واجب در آن برابر است با هزار نماز و نافله در آن مقابلست با پانصد نماز و نشستن در آن بدون تلاوت و ذکر عبادتست و اگر مردم بدانند که چه فضیلت است در آن بیایند بسوى آن اگرچه به رَوِش کودکان خود را بر زمین کشند و در روایت دیگر است که نماز واجب در آن مقابل حجّ است و نماز نافله مقابل عمره و گذشت در ذیل زیارت هفتم حضرت امیر علیه السلام اشاره به فضیلت این مسجد شریف و از بعضى روایات معلوم مى شود که جانب راست این مسجد افضلست از جانب چپ آن .

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث