احکام مناسک حج تمتع: قربانی

احکام مناسک حج تمتع: قربانی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ 0 صوتی و تصویری
احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


قربانی

پس از سنگ زدن به جمره عقبه، حجاج براى انجام يكى ديگر از واجبات حج، به قربانگاه رفته، و يك شتر، يا گاو، يا گوسفند قربانى مى كنند .

احکام مناسک حج تمتع:قربانی(۱)

احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


زمان قربانی

قربانى بايد روز عيد، پس از رمى جمره عقبه و پيش از حلق يا تقصير انجام شود، ولى چنانچه در روز عيد موفق نشد، فرداى آن روز بايد عمل كند، و به فتواى برخى از فقها، ذبح در شب نيز براى كسى كه روز عيد موفق به ذبح نشده صحيح است .

احکام مناسک حج تمتع: قربانی (۲)

احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


مکان قربانی

قربانى بايد در منى انجام پذيرد، ولى در سال هاى اخير به جهت ممنوعيت ذبح در منى و ايجاد كشتارگاه هايى در خارج ـ ولى نزديك ـ منى، از آن جا كه چاره اى جز اين نيست، به فتواى مراجع تقليد ذبح در مسلخ هاى جديد كفايت مى كند.

احکام مناسک حج تمتع: قربانی (۳)

احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


حیوانی که به عنوان قربانی ذبح می شود باید دارای شرایطی باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

(۱) سالم باشد مریض نباشد

(۲)معیوب و ناقص العضو نباشد

(۳)کوری یا لنگی واضح نداشته باشد

(۴)دم بریده نباشد

احکام مناسک حج تمتع: قربانی (۴)

احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


حیوانی که به عنوان قربانی ذبح می شود باید دارای شرایطی باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

(۵)گوش بریده و شاخ شکسته نباشد

(۶) لاغر نباشند

(۷) اخته نشده باشد.(بیضه هایش را بیرون نیاورده باشند.)

(۸)سن آن کامل باشد اگر میش است سک سال آن و اگر بز است دو سال آن کامل شده باشد.

احکام مناسک حج تمتع: قربانی(۵)

احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


چند مساله

ـ اگر حاجى پس از ذبح شك كند و حتى اگر احتمال دهد كه حيوان ناقص بوده يا ساير شرايط را نداشته اعتنا نكند .

كسى كه حلق يا تقصير نكرده و حتى براى خود حيوانى را ذبح نكرده مى تواند براى ديگرى ذبح كند .

ـ ذبح يك حيوان براى چند نفر حاجى كفايت نمى كند و يك حيوان كمتر چيزى است كه به عنوان يكى از اعمال حج بايد ذبح كرد، امّا هر چه بيشتر ذبح كنند افضل است .

احکام مناسک حج تمتع: قربانی (۶)

احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


نیابت در قربانی

حاجى مى تواند خودش حيوان را ذبح كند و مى تواند به شخص ديگرى نيابت بدهد تا او از طرفش حيوان را ذبح كند. بايد توجه داشت كه در سال هاى اخير و در كشتارگاه هاى جديد، به جهت ازدحام، همه حجاج نمى توانند به كشتارگاه بروند و زن ها را نيز راه نمى دهند .

احکام مناسک حج تمتع: قربانی(۷)

احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


وکالت در توکیل

ـ به جهت عدم امکان حضور زائران در کشتارگاه، حجاج به مدير کاروان وکالت می دهند که هر که را توانست و صلاح دانست برای آنان وکيل کند تا انجام ذبح را به عهده بگيرد، به اين عمل وکالت در توکيل می گويند .

احکام مناسک حج تمتع: قربانی (۸)

احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


مصرف قربانی

احتياط مستحب است، قربانى را سه قسمت كنند: ـ يك قسمت آن را هديه بدهند . ـ قسمت ديگر را صدقه بدهند . ـ و باقيمانده را بخورند .

احکام مناسک حج تمتع: قربانی(۸)

احکام مناسک حج تمتع :قربانی کردن


یادآوری

برخى از فقهاء اين احتياط را لازم دانسته اند، ولى امروزه عمل به احتياط دشوار است، چون تمام قربانى ها با دستگاه هاى مكانيزه بسته بندى مى شود و براى استفاده مردم فقير برخى از كشورها فرستاده مى شود و برداشتن و تقسيم آنها دشوار و گاهى غيرممكن است.

احکام مناسک حج تمتع: قربانی (۹)

 

گالری: 
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
احکام مناسک حج تمتع: قربانی
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث