منوی اصلی

اعمال مابین طلوع فجر تا طلوع آفتاب

اعمال مابین طلوع فجر تا طلوع آفتاب

فضیلت و اعمال وقت بین الطلوعین

 1. دعاهای مابین طلوعین

آداب بیت الخلا

آداب وضو گرفتن

 1. فضیلت مسواک زدن

 2. دعاهای هنگام وضو گرفتن

آداب به مسجد رفتن

آداب دخول در نماز و دعای تکبیرات

 1. آداب نماز خواندن

 2. دعای تکبیرات

آداب قرائت نماز

فضیلت تعقیبات نماز

تعقیبات مشترک

 1. فضیلت تسبیح حضرت زهرا (س)

 2. فضیلت تسبیح و تربت امام حسین (ع)

 3. استحباب سه تکبیر بعد از نماز

 4. دعاهای بعد از نماز

 5. تلاوت آیاتی از قرآن بعد از هر نماز

 6. دعای شیبه هذلی

 7. فضیلت تسبیحات اربعه

 8. ذکرامام صادق (ع) برای برآورده شدن حاجت

 9. فضیلت تهلیل مأثور

 10. دعای حضرت یوسف (ع) در زندان

 11. دعای پیامبر(ص) بعد از هر نماز

 12. دعای رفع بیماری و تنگدستی

 13. دعای شیخ مفید در تعقیب هر نماز

 14. دعای مکنون و فضیلت آن

 15. فضیلت سوره توحید بعد از هر نماز

 16. دعاهای آمرزش گناهان

 17. فضیلت تلاوت آیاتی از سوره های روم و صافات

 18. دعای طول عمر

تعقیبات مختصه نماز صبح

 1. فضیلت تعقیب نماز صبح
 2. استغفار کردن
 3. فضیلت تلاوت سوره قدر
 4. دعای عافیت و تاخیر اجل
 5. فضیلت بسمله و حوقله
 6. ذکر امام کاظم (ع) در باز شدن گره کار
 7. دعای امام صادق (ع) در ادای قرض
 8. دعای پیامبر (ص) در رفع بیماری و پریشانی
 9. دعای عهد بهشتی
 10. فضیلت صلوات بعد از نماز صبح

سجده شکر

 1. فضیلت و کیفیت سجده شکر
 2. سجده امام کاظم (ع) و بعضی اصحاب آن حضرت
 3. دعاهای سجده شکر
 4. دعا برای برادران مومن در سجده

افزودن دیدگاه جدید