منوی اصلی

دعای ادریس (دانلود متن، ترجمه)

دعای ادریس (دانلود متن، ترجمه)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم در اعمال سحرهای ماه مبارک رمضان است و آن چند امر است؛ ششم- می خوانی دعای ادریس را که شیخ و سیّد روایت کرده اند. طالب آن رجوع به مصباح المتهجّد یا اقبال نماید.

افزودن دیدگاه جدید