منوی اصلی

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه در شب اول رمضان (مفاتیح الجنان)

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه در شب اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب اول و در آن چند عمل است؛ سیزدهم- دعای چهل و چهارم صحیفه کامله را.

دعای چهل و چهارم صحیفه کامله

افزودن دیدگاه جدید