منوی اصلی

دعای جوشن کبیر در شب اول رمضان (مفاتیح الجنان)

دعای جوشن کبیر در شب اول رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان :شب اول و در آن چند عمل است هفدهم- در باب اوّل، گذشت ذکر استحباب خواندن دعای جوشن کبیر در اوّل رمضان.

دعای جوشن کبیر

 

 

افزودن دیدگاه جدید