منوی اصلی

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه در شب اول رمضان (زاد المعاد)

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه در شب اول رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب اوّل دعاى صحيفۀ كامله را بخواند كه بهترين دعاهاست.

افزودن دیدگاه جدید