منوی اصلی

دعاهای روز عید قربان (بلدالامین)

دعاهای روز عید قربان (بلدالامین)

شهر ذی الحجه؛ صليت العيد فادع بعدها بالدعاءين المذكورين في الصحيفة و هما بعد دعاء يوم عرفة

ماه ذی الحجه؛ نماز عید را بخوان پس از آن دعاهای ذکر شده در صحیفه سجادیه را بخوان و آنها بعد از دعای روز عرفه است.

افزودن دیدگاه جدید