منوی اصلی

دعاهای روز عید قربان (زاد المعاد)

دعاهای روز عید قربان (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز دهم ذی الحجه که روز عید قربان است و دعاى بسيار پيش از نماز و بعد از آن وارد شده است و اين رساله گنجايش ذكر آنها ندارد و بهترين دعاها دعاى چهل و هشتم صحيفۀ كامله است كه اوّلش اين است أللّهمّ هذا يوم مبارك. [1] و اگر دعاى چهل و ششم را كه اولش يا من يرحم من لا يرحمه العباد است نيز بخواند بهتر است زيرا؛ كه در بعضى از نسخ قديمۀ صحيفه استحباب خواندن آن دعا نيز وارد شده است.


[1] ) صحيفه سجاديه، ص 229، چ اعلمى بيروت.
 

افزودن دیدگاه جدید