منوی اصلی

علم ائمه علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث سوم

اهل ذکر چه کسانی هستند؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث پنجم

حدیث تفسیری امام صادق علیه السلام درباره آیه 44 زخرف

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث ششم

مقصود از اهل ذکر در قرآن چه کسانی هستند؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث هفتم

حدیث تفسیری امام باقر علیه السلام درباره آیه 43 سوره نحل

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب سوال از اهل ذکر/ حدیث هشتم

وظیفه اهل بیت علیهم السلام و شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب همراهی با ائمه علیهم السّلام/ حدیث سوم

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: هر کس دوست دارد مانند انبیاء زندگی کند و مانند شهدا بمیرد و در بهشتی که خداوند کاشته است ساکن شود باید که از علی پیروی کند و او را و دوستدار او را دوست بدارد.

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب همراهی با ائمه علیهم السّلام/ حدیث چهارم

پیامبر اکرم می فرماید: به راستی خدای تبارک و تعالی می فرماید: حجت من تمام است بر اشقیاء امت تو، آن کسانی که ولایت و پیروی از علی را ترک کردند و به دشمنانش پیوستند و فضل او را منکر شدند.

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب همراهی با ائمه علهیم السّلام/ حدیث پنجم

فضائل اهل بیت علیهم السلام در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب همراهی با ائمه علیهم السّلام/ حدیث ششم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره آثار ولایت امام علی علیه السلام در دنیا و آخرت

اصول کافی: کتاب الحجه/ عطای علم به ائمه علیهم السّلام/ حدیث دوم

حدیث تفسیری امام صادق علیه السلام درباره آیه 49 سوره عنکبوت

اصول کافی: کتاب الحجه/ عطای علم به ائمه علیهم السّلام/ حدیث سوم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره منحصر بودن علم به ائمه علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ عطای علم به ائمه علیهم السّلام/ حدیث چهارم

حدیث تفسیری امام صادق علیه السلام درباره آیه 49 سوره عنکبوت

اصول کافی: کتاب الحجه/ الراسخون فی العلم/ حدیث اول

حدیث امام صادق علیه السلام درباره علم اهل بیت به قرآن

اصول کافی: کتاب الحجه/ الراسخون فی العلم/ حدیث سوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره راسخون

اصول کافی: کتاب الحجه/ نور خداوند/ حدیث پنجم

آیات مربوط به اهل بیت علیهم السلام و دشمنان ایشان در سوره نور

اصول کافی: کتاب الحجه/ ارکان زمین/ حدیث سوم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره فضائل امام علی علیه السلام