منوی اصلی

معرفت امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وظیفه مسلمانان در زمان شهادت امام/ حدیث دوم

سه نشانه ای که به وسیله آنها میتوان امام را شناخت ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ اثبات و انکار حق اهل بیت علیهم السلام توسط سادات/ حدیث اول

برتری ساداتی که عارف به مقام ائمه علیهم السلام هستند

اصول کافی: کتاب الحجه/ آثار عدم شناخت امام پس از مرگ/ حدیث چهارم

دینداری بدون ولایت اهل بیت علیهم السلام شرک است.

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفاوت غیبت و ظهور امام/ حدیث سوم

رابطه معرفت امام و وقوع فرج برای شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفاوت غیبت و ظهور امام/ حدیث چهارم

پاسخ امام صادق علیه السلام به نگرانی شیعیان از عدم درک امام زمان عجل الله تعالی فرجه

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفاوت غیبت و ظهور امام/ حدیث پنجم

آثار معرفت به امام در دوران غیبت

اصول کافی: کتاب الحجه/ تفاوت غیبت و ظهور امام/ حدیث ششم

یکسان بودن دوران غیبت و ظهور برای منتظران فرج

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث پنجم

امتحان شیعیان به وسیله غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث بیست و هشتم

وظیفه شیعیان در زمان غیبت امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث بیست و نهم

دعای امام صادق علیه السلام در زمان غیبت

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام کاظم علیه السّلام/ حدیث هفتم

وظیفه شیعیان در زمان عدم شناخت امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به گذشته و آینده/ حدیث چهارم

نارضایتی امام باقر علیه السلام از عدم درک مقام اهل بیت توسط شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ برگزیدگان خدا و وارثان قرآن/ حدیث اول

مصداق ظلم به نفس در آیه 32 سوره فاطر

اصول کافی: کتاب الحجه/ برگزیدگان خدا و وارثان قرآن/ حدیث دوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره وارثان قرآن و ویژگی آنها

اصول کافی: کتاب الحجه/ برگزیدگان خدا و وارثان قرآن/ حدیث سوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره وارثان قرآن و ویژگی آنها

اصول کافی: باب فضائل و صفات امام/ حدیث دوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره فضائل و صفات امام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب اطاعت از ائمه/ حدیث اول

اهمیت اطاعت همراه با معرفت امام در بیان امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث دوازدهم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره شناخت امام