منوی اصلی

آیا شناخت خدا ممکن است

آنتونی گاررارد نیوتن فلو

بزرگ ترین ملحد فلسفی جهان به خدا ایمان آورد

آنتونی فلو بیش از نیم قرن در جایگاه استادی فلسفه در دانشگاه‌های آکسفورد، آبِردین، کیل و ... در مباحث علمی، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات خود از بی‌خدایی دفاع می‌کرد...

شناخت خدا در نهج البلاغه

امام علی علیه السلام: خداوندا، ما از عظمت تو چيزى نمى دانيم، تنها همين را مى دانيم كه تو زنده اى و همه چيز به تو پايدار است، دست هيچ انديشه اى به تو نرسد و هيچ ديده اى تو را در نيابد.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ »؛ عظمت و درجات شناخت خداوند

در بخش اول از شرح جمله « وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ» از زیارت امین الله، پس از بیان عظمت شناخت خدا درجات این شناخت در چهار بخش بررسی می شود.

آیا شناخت حقيقت خدا ممکن است؟

انسانى كه اشيايى را كه دائما با آنها در تماس است و به وسيله چشم، گوش و... با آنها ارتباط دارد نشناخته است، بلكه تاكنون حقيقت خود را نشناخته، به طريق اولى از شناخت حقيقت خدا ناتوانتر است.

عقل و شناخت خدا

عقل و شناخت خدا

امام صادق علیه السلام: انسانها كه از ادراك امورى چند كه از آنها پست ترند، ناتوانند، چگونه می توانند خداوند را بشناسند و به او احاطه يابند؟

حدیث درباره شناخت خدا

شناخت خدا از نظر احادیث

امام صادق عليه السلام: خداوند، دوست كسى است كه او را بشناسد و دشمن كسى است كه لاف خداشناسى زند.