منوی اصلی

اعمال شب بیست و هفتم ماه رمضان

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و هفتم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، (چهارمین دعای مخصوص شب بیست و هشتم رمضان):

دعای شب بیست و هفتم ماه رمضان به نقل از کفعمی (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، (سومین دعای مخصوص شب بیست و هفتم رمضان):

دعای شب بیست و هفتم رمضان به نقل از محمد بن ابی قره

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، (دومین دعای مخصوص شب بیست و هفتم رمضان):

دعای شب بيست و هفتم رمضان براساس كتاب‌هاى كهن راويان اماميّه

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، اولین دعای مخصوص شب بیست و هفتم رمضان:

غسل کردن در شب بیست و هفتم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و یکم اعمال و دعاهای وارد شده در شب بیست و هفتم ماه، ابتدا غسل این شب:

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

دعایی در شب بیست و هفتم ماه رمضان

فصل دهم کتاب المراقبات ماه رمضان و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ابتدا مقداری از دعای شب بیست و هفتم و سپس توضیح مختصری بر آن را بیان می کند:

نماز شب بیست و هفتم ماه رمضان (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رمضان نمازهایی ذکر گردیده (از پیامبر) که نماز شب بیست و هفتم بدین شرح است:

دعای شب بیست و هفتم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ دعای شب بیست و هفتم را می خوانیم؛

غسل کردن در شب بیست و هفتم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و هفتم ؛ غسل کردن در این شب سفارش شده است.

دعای امام سجاد (ع) در شب بیست و هفتم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب بیست و هفتم؛ دعای امام سجاد علیه السلام را به صورت زیر می خوانیم:

نماز شب بیست و هفتم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب بیست و هفتم که به صورت زیر خوانده می شود؛

نماز شب بیست و هفتم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب بیست و هفتم ماه با این کیفیت:

نماز شب بیست و هفتم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب بیست و هفتم:

دعای شب بیست و هفتم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ به سندهاى معتبر در هرشب از دهه‌ى آخر دعاى مخصوصى از حضرت صادق عليه السّلام وارد شده است و مشتمل بر مطالب دنيا و آخرت است. دعای شب بیست و هفتم:

دعای امام سجاد (ع) در شب بیست و هفتم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب بیست و هفتم رمضان امام سجاد علیه السلام از اول شب تا آخر آن این دعا را می خواندند:

غسل کردن در شب بیست و هفتم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب بيست و هفتم نيز غسل به خصوص وارد شده است

دعای شب بیست و هفتم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب هفتم (بیست و هفتم):

دعای شب بیست و هفتم ماه رمضان به نقل از کفعمی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود. دعای شب هفتم (یعنی شب بیست و هفتم):

دعای شب بیست و هفتم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب هفتم (یعنی شب بیست و هفتم):

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و هفتم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب بیست و هفتم رمضان: