منوی اصلی

بیماری

حدیث امام صادق علیه السلام

احادیث امام صادق (ع): چهار چیز که اندک آن بسیار است

امام صادق علیه السلام چهار موردی که اندک آن نیز دارای عواقب شومی است را بیان کرده اند:

حدیث درباره بیماری

بیماری از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: گناهان شخص بيمار، همچون برگ درخت، مى ريزد.

احادیث امام حسین علیه السلام

احادیث امام حسین علیه السلام: 3 عامل تواضع و فروتنی

اگر سه چیز نبود، آدمیزاد هرگز سر در برابر چیزی فرود نمی آورد: تنگدستی، بیماری و مرگ.

حدیث درباره دارو  و درمان

دارو و درمان در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خداوند هيچ دردى نداد مگر آن كه برايش شفايى قرار داد.