منوی اصلی

تفکر

 کلیپ تصویری: فلسفه مصیبت ها/ آيت الّله عبد الکریم حق شناس (ره)

کلیپ تصویری: فلسفه مصیبت ها/ آيت الّله حق شناس (ره)

اهمیت تفکر قبل از سخن گفتن/ آيت الّله حق شناس (ره)

اهمیت تفکر قبل از سخن گفتن/ آيت الّله حق شناس (ره)

کلیپ تصویری: اهمیت تفکر قبل از سخن گفتن/ آيت الّله حق شناس (ره)

اهمیت تفکر قبل از سخن گفتن/ آيت الّله عبد الکریم حق شناس (ره)

حدیث: تفکر

حدیث: تفکر

پیامبر اسلام (ص): تفکّر مایه زندگانی دل بیناست. (الکافی. جلد 2. صفحه 599)

موشن گرافیک تفسیر قرآن کریم :سوره آل‌عمران، آیه ۱۹۰

موشن گرافیک تفسیر قرآن کریم :سوره آل‌عمران آیه ۱۹۰

موشن گرافیک تفسیر قرآن کریم :سوره آل‌عمران، آیه ۱۹۰

عکس نوشته با عنوان عقل های تحت فرمان هوای نفس  بر اساس حدیثی از امام علی(ع)

حدیث: عقل های تحت فرمان هوای نفس (+عکس نوشته و پوستر)

عکس نوشته با عنوان "عقل های تحت فرمان هوای نفس"  بر اساس حدیثی از امام علی(ع)

عکس نوشته با عنوان پیشی گرفتن خرد بر اساس حدیثی از امام علی «ع»

حدیث: پیشی گرفتن خرد (+عکس نوشته و پوستر)

عکس نوشته با عنوان پیشی گرفتن خرد بر اساس حدیثی از امام علی «ع»

عکس نوشته قرآنی با عنوان "تفکر در هستی" بر اساس آیه 190 سوره آل عمران

آیه قرآن: تفکر در هستی (+پوستر)

عکس نوشته قرآنی با عنوان "تفکر در هستی" بر اساس آیه 190 سوره آل عمران

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ سُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ »؛ راه های ایجاد رغبت به خداوند

در بخش دوم از شرح جمله « وَ سُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ » از زیارت امین الله، در سه بخش به تبیین راههای ایجاد میل به خداوند پرداخته می شود.