منوی اصلی

حکمت های کاظمی جواد محدثی

حدیث درباره زیانکاران

احادیث امام کاظم علیه السلام: چه کسی زیانکار است؟

زیانکار، کسی است که ساعتی از عمر خویش را باخته است.

حدیث امام کاظم

احادیث امام کاظم علیه السلام: سودمندترین چیز برای بدن

هیچ دارویی نیست، مگر آن که دردی را تحریک می کند و....

حدیث درباره غیبت کردن

احادیث امام کاظم علیه السلام: تفاوت غیبت و تهمت

هر کس پشت سر دیگری چیزی بگوید و...

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: چه چیزی موجب پیری می شود؟

وقتی دنیا گذراست، دل بستن به آن چرا؟

حدیث درباره مصرف گوشت

احادیث امام کاظم علیه السلام: تاثیر مصرف گوشت بر بیماری ها

«گوشت» گوشت را می رویاند.و...

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: اگر مردم در خوراک میانه روی داشته باشند ...

اعتدال و میانه روی در هر کاری خوب است، حتی در خوردن.

حدیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: از امام و پیشوا انتظار می رود ...

در این حدیث، سه صفت مهمّ برای امام و پیشوا بیان شده است: راستگویی، وفاداری و عدالت و دادگستری

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: ضایع نکردن حقوق برادری

ما همچنان که موظّف به ایثار، گذشت، احسان و نیکی به دیگرانیم، باید مواظب باشیم از انجام وظیفه واجب در برابر آنان کوتاهی نکنیم.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: راه تشکر از خدا

وقتی خداوند، سپاس بندگانم را دید، نعمتش را برای آنان تداوم می بخشد و می افزاید. امّا کفران نعمت، سبب سلب نعمت می شود.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: عاقبت مال حرام

حرام خواری، بر افکار و اخلاق و رفتار انسان و نسل او تأثیر منفی می گذارد و در آخرت هم مؤاخذه الهی را در پی دارد.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: مؤمن سرسخت تر و باصلابت تر از کوه است

مؤمن واقعی، در سخت ترین شرایط هم ایمان خود را از دست نمی دهد و از ارزشها و اعتقاداتش عقب نشینی نمی کند.

احادیث امام  کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: نتیجه خرج نکردن مال در راه خدا

کسی که از خرج در راه خدا سر باز زند و دلش نیاید در این راهها هزینه کند، گرفتار خرجهای حرام می شود که هم مالش را از دست می دهد، هم دچار عقوبت و مؤاخذه می شود.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: عبرت گرفتن

تجربه ها برای ادب کردن کافی است، و گذشت روزها برای موعظه و پند و یاد مرگ برای بازداشتن از گناهان بس است.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: عالم محضر خداست

عالم محضر خداست، پس در محضر الهی به درستی به وظایفمان عمل کنیم تا در آخرت در پیشگاه الهی سربلند باشیم.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: گناهان کم را اندک به حساب نیاورید؛ چرا که ...

زیاد دیدن کارهای نیک، مایه غرور و خودپسندی می شود و نزد خدا از ارزش می افتد. هم باید از گناهان ترسید؛ چه بسا گناهی کوچک، عاقبت تلخ و کیفر سنگینی را برای ما رقم بزند.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: ضرورت محاسبه اعمال

کسی که هر روز به حساب اعمال خود نرسد از ما نیست. پس اگر کار نیک کرده است، از خداوند توفیق بیشتر آن را بخواهد. و اگر کار بد کرده است ...

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام :عوامل ایجاد روزی، فقر و نفاق

پیامبر خدا(ص) فرمود: به نماز و روزه و حج و خیرات و احسانها و عبادتهای شبانه مردم گولتان نزند، بلکه به راستگویی و امانتداری افراد بنگرید چون اینها معیاری برای گزینش افراد هستند

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: چه کسانی در روز قیامت ایمنند؟

تلاش برای حلّ مشکلات مردم و انجام حوائج آنان، نزد خداوند پاداشی بزرگ دارد و خداوند اجری عظیم به چنین کسی عطا می کند.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: ثمره شاد کردن مومن

غم زدایی از دیگران، همدردی با مظلوم و محروم، رفع مشکلات مردم و خوشحال کردن مؤمنان از جمله کارهای نیک است که ثواب فراوان دارد.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: برای چه کسی مرگ بهتر از زندگی است؟

وقتی هدف خلقت انسان، رسیدن به «کمال» است، باید پیوسته به سوی این هدف پیش رود و نزدیک شدن به آن را همواره در زندگی خویش احساس کند.

حدیث درباره کار نیک

احادیث امام کاظم علیه السلام: سایه عرش الهی بر روی سه نفر

سه کس اند که در روز قیامت، که هیچ سایه ای جز سایه عرش الهی نیست

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: بوسه بر دهان

پیوند عاطفی با بستگان و دوستان ارزشمند است. این پیوند و گرمی، گاهی از راه دست دادن و مصافحه است، گاهی بوسیدن و ابراز محبّت و یا به شکل های دیگر.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: سه چیز است که چشم را روشن و پرنور می کند ...

نگاه به سبزه و آب و چهره ی زیبا، نور چشم را می افزاید و جلوه ی آن را زیاد می کند.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: حجت باطنی و حجت ظاهری

«حجّت»، چیزی است که خداوند، بر اساس آن از انسان می پرسد و پاسخ می خواهد و اگر خلافکار باشد، محکوم می شود.

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: شرم و حیا در نهان و آشکارا

از چه کسی باید خجالت کشید و کار زشت نکرد؟

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: راههای قرب به خدا

پس از خداشناسی، برترین کاری که بنده، به وسیله آن به خداوند نزدیک می شود عبارت است از: ...

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: دو برابر شدن مصیبت

انسان در طول زندگی با انواع مصیبتها، شکستها و ناکامیها و ضررهای مالی و جانی رو به رو می شود. برخورد او با این مصایب، یکی از دو شیوه است: یا صبر و شکیبایی، یا جزع و بی تابی.

حدیث درباره بدترین بنده

احادیث امام کاظم علیه السلام: نفاق و دورویی

بد بنده ای است، بنده ای که دو رو و دو زبان باشد

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: احترام به شخصیت افراد در جمع

وقتی در حضور کسی با دوستتان درِ گوشی صحبت می کنید، چه بسا او خیال کند وی را امین و محرم راز نمی دانید و یا نمی خواهید حرفهایتان را بشنود، و یا درباره او حرف می زنید و......

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: بی وفایی دنیا

دنیا شیرین است و پر جاذبه، فریبنده است و بی وفا و ناپایدار.

صفحه‌ها