منوی اصلی

خطبه فدک

کتاب گویا (صوتی)، شکوه یاس:شرحی مختصر بر خطبه فدک

کتاب گویا (صوتی)، شکوه یاس:شرحی مختصر بر خطبه فدک

کتاب گویا (صوتی)، شکوه یاس:شرحی مختصر بر خطبه فدک

 

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه پنجم

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه پنجم

متن زیر جلسه پنجم از سخنرانی جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که پیرامون خطبه فدکیه به تاریخ 12 اسفندماه سال 92 در جمعی از طلاب و دانشجویان ایراد شده است. ایشان در ادامه شرح خطبه فدکیه بیان داشتند که درک مقدمات خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها راهی برای تصور و ترسیم فضایی است که خطبه در آن ایراد شده است. حمد و شکر حضرت آماده سازی فضای خطبه است. ایشان با ترسیم دوران قبل و بعد از بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و برشماری فضائل امیرالمومنین، یگانه فردی را که مستحق خلافت رسول الله است فقط حضرت امیرالمومنین دانستند زیرا فقط ایشان می توانستند باعث اعتلای اسلام شوند. حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه چهره نفاقی را که بعد از حضرت رسول الله آشکار شد، معرفی فرمودند و دوران بعد از رحلت ایشان را دوره ظهور نفاق و حضور شیاطین برشمردند...

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه چهارم

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه چهارم

متن زیر جلسه چهارم از سخنرانی جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که پیرامون خطبه فدکیه به تاریخ 5 اسفندماه سال 92 در جمعی از طلاب و دانشجویان ایراد شده است. ایشان در ادامه شرح خطبه فدکیه بیان داشتند ائمه علیهم السلام با دو انحراف به شدت مبارزه کردند: اول پرداختن به اصول و رها کردن فروع و ظواهر دین و دوم توجه به ظاهر دین و غفلت از باطن آن. برای طی مسیر سلوک و ترفیع درجه و رفتن از منزلتی به منزلت دیگر خدای متعال بندگان خود را امتحان می فرماید. این امتحان حتی در عالم ملايکه و با سجده آنها بر آدم علیه السلام هم واقع شده است. امتحان اصلی در پذیرفتن حقیقت توحید می باشد که طریق آن ولایت است. پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله جامعه در معرض امتحان سخت پذیرش ولایت قرار گرفت تا بتواند باطن دین بر آنان ظهور کند اما چون تحمل آن امتحان عظیم را نداشتند ظهور باطن دین و حقیقت توحید و ولایت در عصر ظهور حضرت حجت واقع خواهد شد...

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه سوم

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه سوم

متن زیر جلسه سوم از سخنرانی جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که پیرامون خطبه فدکیه به تاریخ 28 بهمن ماه سال 92 در جمعی از طلاب و دانشجویان ایراد شده است. ایشان در ادامه شرح خطبه فدکیه بیان داشتند که در درگیری حق و باطل غلبه ظاهری و باطنی همواره با جبهه نور و عقل است. عصر ظهور در واقع ظهور حقیقت ولایت و نبوت و قهراً حقیقت توحید هست که ظرفیت و تحمل جبهه مؤمنین افزایش پیدا می کند و حقیقت توحید و حقیقت بندگی و تواضع در وجود انسان ها و در وجود مؤمنین، به مرحله بلوغ و کمال می رسد. اگر کسی حضرت را تصدیق کرد که حبّش، بغضش، تبری اش، تولی اش، صلحش، جنگش، صفش، قتالش، همه برابر با حق و بندگی است، در صف حضرت قرار می گیرد و به شفاعت حضرت می رسد. نبی اکرم اهل بیت را برای این درگیری مهیا کردند. بعد از نبی اکرم، جبهه جهل مسیر را برای خودشان هموار دیدند و به میدان آمدند، اول کسی که از اهل بیت مأمور بوده به میدان بیاید، صدیقه طاهره است که در این درگیری کار را به نقطه اتمام رساند. یکی از اقدامات حضرت در این درگیری خطبه فدکیه است. ایشان به عنوان مشکات نور، به عنوان شفیعه کل عالم، در مقابل دستگاه باطل قرار گرفتند و اینجاست که فعل حضرت صدیقه طاهره از قد و قواره فهم ما بیرون می رود....

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه دوم

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه دوم

متن زیر جلسه دوم از سخنرانی جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که پیرامون خطبه فدکیه به تاریخ 21 بهمن ماه سال 92 در جمعی از طلاب و دانشجویان ایراد شده است. ایشان در ادامه شرح خطبه فدکیه بیان داشتند که برای روشن شدن عظمت کار حضرت صدیقه طاهره باید میدان درگیری حضرت در طول تاریخ و حتی در عوالم مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. درگیری اصلی بین عقل و جهل و جنود آنها در عوالم مختلف و در طول تاریخ می باشد. انبیاء فرماندهان لشکر نبی اکرم هستند و فراعنه نیز فرماندهان لشکر جهل. آنجا که عقل یعنی وجود مقدس نبی اکرم لباس بشر بر تن کردند جهل هم با لباس بشر در این عالم وارد شد. درگیری نبی اکرم با جبهه نفاق بود و بعد از ایشان جهل چهره خود را تغییر داد که نوبت به حضرت زهرا سلام الله علیها رسید. درگیری صدیقه طاهره با سقیفه، درگیری حقیقت عقل و جهل و درگیری نور و ظلمات بر محور مشکات انوار، و محور عقل کل که نبی اکرم اند، می باشد. صدیقه طاهره قلب نبی اکرم هستند و قوای اصلی نبی اکرم در عالم، ائمه هستند. اقدامات حضرت زهرا(س) یک زنجیره است. خطبه، یکی از آنها است و نمی شود فقط این یک دانه را جدای از آن زنجیره تفسیر کرد. هم میدان درگیری، هم شأن حضرت، هم جبهه مقابل، هم تدبیر دشمن و تدبیر حضرت همه باهم باید تفسیر شود و در این تدبیر همیشه، جبهه دشمن شکست خورده است؛ اصلاً معنی ندارد جبهه ابلیس بر نبی اکرم پیروز بشود ولو با همه قوا آمده باشد.

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه اول

شرح خطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام میرباقری: جلسه اول

 متن زیر جلسه اول از سخنرانی جناب آیت الله میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که پیرامون خطبه فدکیه به تاریخ 14 بهمن ماه سال 92 در جمعی از طلاب و دانشجویان ایراد شده است. ایشان در این بحث اشاره می کنند که «فدک»، یکی از مباحث مهمی است که محققین در طول تاریخ به آن پرداختند. در تحلیل فرازهای این خطبه دو رویکرد مورد توجه قرار می گیرد. اول آنکه ما شخصیت حضرت صدیقه طاهره را به عنوان یک انسان ممتاز در نظر بگیریم و جریان غصب فدک را به عنوان مشی اقتصادی خلیفه اول بعد از غصب خلافت بدانیم. در رویکردی بالاتر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را صاحب بیت النور نبی اکرم بدانیم که سیر هدایت و نور همه عوالم با ابتلای ایشان می باشد و درگیری حضرت درگیری دو جبهه تاریخی حق و باطل است...

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه ششم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه ششم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه ششم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه پنجم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه پنجم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه پنجم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه چهارم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه چهارم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه چهارم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه سوم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه سوم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه سوم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه دوم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه دوم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه دوم

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه اول

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه اول

شرح آیات قرآن درخطبه فدکیه به همراه فایل صوتی، حجت‌الاسلام رفیعی: جلسه اول

 

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: ماجرای روستای فدک

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: ماجرای روستای فدک

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: ماجرای روستای فدک

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: داستان سخنرانی مادرم

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: داستان سخنرانی مادرم

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: داستان سخنرانی مادرم

سخنرانی دکتر علیرضا هزار؛ نگاهی به خطبه فدکیه (سال1395)

سخنرانی دکتر علیرضا هزار؛ نگاهی به خطبه فدکیه (سال1395)

سخنرانی دکتر علیرضا هزار؛ نگاهی به خطبه فدکیه (سال1395)

نرم افزار اندروید: ریحانة النبی ویژه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

نرم افزار اندروید: ریحانة النبی ویژه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

نرم افزار اندروید: ریحانة النبی ویژه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیهاذ

متن عربی و فارسی خطبه فدکیه + صوتی

خطبه حضرت فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) بعد از غصب فدك از ایشان

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (4)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (4)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (4): فلسفه ثواب و عقاب الهی

جلسه چهارم ؛ 74/7/15

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (17)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (17)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (17): اتمام حجّت حضرت زهرا(س) با مردم

جلسه هفدهم ؛ 74/9/22

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (16)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (16)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (16): پاسخ حضرت زهرا(س) به ابوبکر

جلسه شانزدهم ؛ 74/9/8

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (15)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (15)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (15): پاسخ ابوبکر

جلسه پانزدهم ؛ 74/9/1

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (14)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (14)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (14): راحت ‏طلبی، علّت عدم همراهی انصار

جلسه چهاردهم ؛ 74/8/18

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (13)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (13)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (13): انحراف انصار بعد از رحلت پیامبر

جلسه سیزدهم ؛ 74/8/17 

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (12)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (12)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (12): سخن حضرت(س) با انصار

جلسه دوازدهم ؛ 74/8/10 

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (11)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (11)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (11): فدک؛ ارث پیامبر برای فاطمه علیهاالسلام

جلسه یازدهم ؛ 74/8/3

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (10)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (10)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (10):غصب فدک

جلسه دهم ؛ 74/7/26

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (9)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (9)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (9): فتنه سقیفه

جلسه نهم ؛ 74/7/20

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (8)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (8)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (8): توجّه مردم به رفاه و راحت‏ طلبی

جلسه هشتم ؛ 74/7/19

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (7)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (7)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (7): آغاز رسالت پیامبر اکرم

جلسه هفتم ؛ 74/7/18

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (5)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی: شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (5)

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی:  شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) (5): وضع مردم قبل از بعثت پیامبر(ص)

جلسه پنجم ؛ 74/7/16

صفحه‌ها