منوی اصلی

زیارتها

زیارت امام حسین (ع) در روز عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل سوم،آنچه اشاره به فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در روز عید قربان دارد:

زیارت امام حسین (ع) در روز عید قربان (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ آداب حج و اگر حضور در آنجا (بقیع) ممکن نبود، زیارت قبر امام حسین علیه السلام را در روز عید قربان غنیمت بشمرد و قدر بداند که در آن فضیلت بسیاری نهفته است.

زیارت امام حسین (ع) در شب عید قربان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه که در آن حج نیز انجام می گیرد؛ زیارت امام حسین علیه السلام در شب عید قربان فضیلت بسیاری دارد:

زیارت امام حسین (ع) در شب عید قربان (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب چهارم، اعمالی که متعلق به شب و روز عید قربان است، فصل دوم، فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در شب عید قربان:

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل هجدهم، زیارت مخصوص امام حسین-علیه السلام- در روز عرفه:

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، در ادامه فصل چهاردهم و هفدهم، به بیان فضیلت زیارت امام حسین (ع) پرداخته می شود:

زیارت امام حسین (ع) در شب عرفه (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب سوم، فوائد ماه ذی الحجه، فصل سیزدهم، فضيلت زيارت امام حسين-عليه السّلام-در شب عرفه:

زیارت امام رضا (ع) در بیست و سوم ذی القعده (اقبال الاعمال)

جلد اول، شروع ذکرهای اعمال ماه های سه گانه، یعنی شوال، ذی القعده و ذی الحجه از کتاب اقبال الاعمال، باب دوم، فوائد ماه ذی القعده، فصل نهم: روز بیست و سوم ماه ذی القعده

زیارت امام حسین (ع) در شب اول شوال (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و ششم- اعمال و دعاهای مخصوص شب عید فطر؛ از دیگر اعمال این شب زیارت امام حسین (علیه السلام) می باشد:

زیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضانف (دومین عمل در این شب، زیارت امام حسین علیه السلام است):

زیارت امام حسین (ع) در شب بیست و سوم رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب بیست و هفتم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز بیست و سوم ماه، دعاى امام حسن مجتبى-عليه السّلام-در شب قدر، در ادامه فضیلت زیارت امام حسین در این شب را بیان می کنیم:

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل پنجاه و دوم، زیارت نامه امام حسین-علیه السلام- در نیمه شعبان،

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل پنجاه و یکم، فضيلت زيارت امام حسين-صلوات اللّه عليه-در شب نيمه شعبان

زیارت پیامبر و امام علی (ع) در روز مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نود و ششم، اعمال روز بيست و هفتم ماه رجب (غسل و نماز و ...) دوم زیارت امام علی (ع):

زیارت امام علی (ع) در شب مبعث (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نودم، عمل شب بيست و هفتم رجب، اولین عمل در این شب، زیارت امام علی علیه السلام بیان گردیده:

زیارت امام حسین (ع) در روز نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و نهم، فضيلت زيارت امام حسين-عليه السّلام-در روز نيمه‌ى ماه رجب:

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل بیست و هشتم، زیارت امام حسین -علیه السلام- در روز اول ماه رجب:

زیارت مشاهد مشرفه (رجبیه) در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل یازدهم، زیارت مخصوص ماه رجب:

زیارت حضرت زهرا (س) در مدینه (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هفتم، آنچه که متعلق به اعمال ماه جمادی الاخره است؛ فصل ششم در بیان تعظیم و بزرگداشت روز بیستم ماه جمادی الثانی که ابتدا به دلایل بزرگ داشتن این روز و سپس به زیارت این حضرت پرداخته است:

زیارت هفدهم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم- در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث هفدهم، زیارت امام حسین علیه السلام (به نقل از امام صادق علیه السلام) به طوریکه سه روز قبل از سفر، روزه بگیری و هنگام خروج، خانواده خود را جمع کنی و هنگام غسل بگویی:..

زیارت شانزدهم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث شانزدهم؛ زیارت مختصر دیگر امام حسین علیه السلام (سلام و تبری) را بیان می کند:

زیارت پانزدهم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم- در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث پانردهم- زیارت مختصر امام حسین علیه السلام را بیان می کند:

زیارت چهاردهم- زیارت پیاده امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث چهاردهم؛ زیارت امام حسین علیه السلام به صورت پیاده و پاداش آن:

زیارت سیزدهم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم- در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث سیزدهم، زیارت امام حسین علیه السلام که خداوند برایش ثواب یک حج و عمره منظور می کند

زیارت دوازدهم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث دوازدهم، زیارت امام حسین علیه السلام که در ابتدا ثنای خداوند عز و جل و صلوات بر پیامبر و بعد از آن متن زیارت:

زیارت یازدهم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم- در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث یازدهم امام حسین علیه السلام ابتدا سلام بر امام (ع) و بعد تبری از دشمنان آن حضرت:

زیارت نهم- زیارت مطلقه ششم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم- در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ زیارت نهم، ششمین زیارت از زیارت های مطلقه امام حسین علیه السلام را بیان می کند:

زیارت هشتم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم- در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث هشتم ابتدا حمد خدا و در انتها تبری از دشمنان:

زیارت هفتم- زیارت مطلقه دوم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث هفتم زیارت دوم از زیارت های مطلقه امام حسین علیه السلام را بیان می کند:

زیارت ششم- زیارت مطلقه پنجم امام حسین (ع) (کامل الزیارات)

باب هفتاد و نهم- در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن علىّ عليهما السّلام‏؛ حدیث ششم پنجمین زیارت از زیارت های مطلقه امام حسین علیه السلام را بیان می کند:

صفحه‌ها