منوی اصلی

میزان الحکمه جلد یازدهم

نبوت حضرت زكريّا عليه السلام

حضرت زكريّا عليه السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: زكريّا نجّار بود.

نبوت حضرت شعيا و حيقوق عليهما السلام

حضرت شعيا و حيقوق عليهما السلام در احادیث

حدیث درباره حضرت شعیا و حیقوق علیهما السلام

نبوت خاصه حنظله عليه السلام

حضرت حنظله عليه السلام در احادیث

از سعيد بن جبير و كلبى نقل شده كه اصحاب رسّ پيامبرى به نام حنظله داشتند و او را كشتند و خداوند هلاكشان كرد.

نبوت حضرت سليمان عليه السلام

حضرت سليمان عليه السلام در احادیث

امام صادق عليه السلام: نخستين كسى كه شِكر به دست آورد، سليمان بن داوود عليه السلام بود.

نبوت حضرت داوود عليه السلام

حضرت داوود عليه السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: داوود، عابدترين انسان ها بود.

نبوت حضرت اِشمويل عليه السلام

حضرت اشمويل عليه السلام در احادیث

مجمع البيان از سُدّى نقل شده كه نام او··· شمعون بن صفيّه از فرزندان لاوى پسر يعقوب است. از قتاده نقل شده كه ...

حضرت ذو الكفل عليه السلام

حضرت ذو الكفل عليه السلام در احادیث

امام جواد عليه السلام -خداوند متعال يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر فرستاد كه سيصد و سيزده نفر آنان مرسل بودند و ذو الكفل يكى از آن مرسلين عليهم السلام مى باشد.

حضرت يَسَع عليه السلام

حضرت یسع عليه السلام در احادیث

يَسَع نيز همان كارهاى عيسى عليه السلام را مى كرد : روى آب راه مى رفت، مردگان را زنده مى كرد، كور مادر زاد و پيس را شفا مى داد؛ با اين حال امّتش او را به خدايى نگرفتند.

حضرت الياس عليه السلام

حضرت الياس عليه السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: كرفس بخوريد؛ زيرا كه آن خوراك الياس و يسع و يوشع بن نون بوده است.

حضرت اسماعیل علیه السلام

حضرت اسماعیل علیه السلام در احادیث

علل الشرائع ـ به نقل از سليمان جعفرى ـ : امام رضا عليه السلام فرمود: آيا مى دانى چرا اسماعيل را صادق الوعد (خوش قول) گفته اند؟ عرض كردم: نه. فرمود: با مردى [در جايى] وعده گذاشت و يك سال به انتظار او نشست.

حضرت موسی و خضر علیهما السلام

حضرت موسی و خضر علیهما السلام در احادیث

امام باقر يا امام صادق عليهما السلام: اگر موسى شكيبايى مى كرد، بى گمان آن مرد عالم هفتاد گونه عجايب به او نشان مى داد.

حضرت موسی و هارون علیهما السلام

حضرت موسی و هارون علیهما السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خداوند در بيت لحم با موسى سخن گفت.

حضرت شعیب

حضرت شعیب علیه السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: شعيب، خطيب پيامبران بود.

حضرت ایوب علیه السلام

حضرت ایوب علیه السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: ايّوب، بردبارترين مردم و شكيباترين مردمان بود و بيش از همه مردم خشمش را فرو مى خورد.

حضرت یعقوب و یوسف علیهما السلام

حضرت یعقوب و یوسف علیهما السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: نصف زيبايى، به يوسف داده شد.

حضرت ذوالقرنین

ذوالقرنین در احادیث

ذو القرنين، بنده اى شايسته بود كه خداوند عزّ و جلّ او را حجّت بر بندگان خود قرار داد و او قوم خويش را به سوى خدا دعوت كرد و ...

حدیث درباره حضرت لوط علیه السلام

حضرت لوط علیه السلام در احادیث

امام باقر عليه السلام: آن آبادى اى كه باران عذاب برايشان باريد، سدوم، آبادى قوم لوط است كه خداوند سنگ هايى از سجّيل، يعنى گِل، بر آنها باراند.

حدیث درباره حضرت ابراهیم

حضرت ابراهیم علیه السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: روزى كه مى خواستند ابراهيم را به آتش افكنند، او را به سوى آتش بردند. چون چشمش به آتش افتاد، فرمود : خداوند ما را كافى است و او نيكو حمايتگرى است.

حدیث درباره حضرت صالح

حضرت صالح علیه السلام در احادیث

امام على عليه السلام: اى مردم! جز اين نيست كه راضى بودن و راضى نبودن [به يك عمل] است كه مردم را گرد هم مى آورد. ناقه ثمود را فقط يك مرد پى كرد، امّا خداوند همه آنان را عذاب كرد؛ چون همه آنان به اين كار او راضى بودند.

حضرت هود

حضرت هود علیه السلام در احادیث

امام باقر علیه السلام: نوح گفت: خداوند پيامبرى به نام هود بر خواهد انگيخت و او قوم خود را به سوى خداوند عزّ و جلّ فرا مى خواند. امّا قومش او را تكذيب مى كنند.

حضرت نوح

حضرت نوح علیه السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: نخستين پيامبران، آدم است و سپس نوح و ميان آن دو، ده پدر فاصله بود.

حضرت ادریس

حضرت ادریس علیه السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: نخستين كسى كه با قلم نوشت، ادريس بود.

حضرت آدم علیه السلام

حضرت آدم علیه السلام در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خداوند هنگامى كه آدم را از بهشت بيرون كرد، توشه او را از ميوه هاى بهشت قرار داد و فن ساختن هر چيزى را به او آموخت.

حدیث درباره نبوت

نبوت عامه از نظر احادیث

امام على عليه السلام: نزديكترين مردم به پيامبران، كسى است كه به آنچه آنان فرمان داده اند بيشتر عمل كند.

حدیث درباره مرگ

مرگ از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هرگاه يكى از شما بميرد، قيامتش بر پا شود. پس خدا را چنان بپرستيد كه انگار او را مى بينيد و هر لحظه از او آمرزش بخواهيد.

حدیث درباره مال دوستی

دارایی از نظر احادیث

امام على عليه السلام: مال دوستى، آرزوها را تقويت مى كند و اعمال را تباه مى سازد.

حدیث درباره خود ارضایی

خود ارضايى از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هان! لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگى، بر كسى باد كه چيزى از حق مرا پايمال كند··· و بر كسى كه با حيوان نزديكى كند و بر كسى كه با دست خود ازدواج (خود ارضايى) كند.

حدیث درباره مهلت دادن

مهلت دهی خدا از نظر احادیث

امام على عليه السلام: خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

حدیث درباره ملکوت

ملکوت از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: اگر نبود كه شيطان ها بر گرد دل هاى آدميان مى چرخند، هر آينه آنان ملكوت آسمان ها را مى ديدند.

حدیث درباره فرشتگان

فرشتگان از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خداوند فرشتگان را از نورى آفريد، و در ميان آنان فرشتگانى هستند كه از مگس كوچكترند.

صفحه‌ها