منوی اصلی

نماز روز عید غدیر

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

عید غدیر

فصل شانزدهم کتاب المراقبات ماه ذى الحجه و اسرار مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ عید غدیر و پیوند آن با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، فضیلت این روز و اعمال شب و روز آن:

نماز مستحبی در روز عید غدیر (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ اما باقی نافله ها، نمازهای ماه ذی الحجه، نماز مستحبی در روز عید غدیر است که دو رکعت است...:

نماز و دعای روز عید غدیر (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هجدهم، روز عید غدیر و عید الله اکبر است و اعمال آن: پنجم- نماز و دعای این روز:

نماز مستحبی در روز عید غدیر (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هجدهم، روز عید غدیر و عید الله اکبر است و اعمال آن: ششم- نماز دیگر به کیفیت زیر:

نماز روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است و در آن چند عمل وارد است: سوم- نماز روز مباهله:

نماز روز مباهله (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و امّا اعمال اين روز مبارك بسيار است. اوّل: نمازی است دو رکعتی ..:

دعا بعد از نماز مستحبی روز عید غدیر (مصباح المتهجد)

ماه ذی الحجه؛ روز هجدهم و آن روز عید غدیر است، بعد از نماز مستحبی در روز عید، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد از آن، این دعا را می خوانیم:

نماز و دعای روز عید غدیر (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ و عيد غدير، هجدهم اين ماه است و عظيم‌ترين اعياد است. این نماز و دعا را امام صادق علیه السلام روایت کرده اند:

دعا بعد از نماز مستحبی روز عید غدیر (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ و عيد غدير، هجدهم اين ماه است و عظيم‌ترين اعياد است. این دعا را بعد از نماز مستحبی که ذکر شد، می خوانیم:

نماز مستحبی در روز عید غدیر (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ و عيد غدير، هجدهم اين ماه است و عظيم‌ترين اعياد است. و اما علاوه بر نماز عید غدیر(همان که در عید فطر خوانده می شود) نماز دیگری هم در این روز خوانده می شود:

دعا بعد از نماز مستحبی روز عید غدیر (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز عید غدیر که روز هجدهم این ماه است و از جمله اعمال آن: نماز مستحبی که در این روز خوانده می شود اما دعای بعد از نماز:

فضیلت روز عید غدیر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هجدهم که روز عید غدیر است و از جمله فضایل و خصایص این روز: