منوی اصلی

نماز مغرب

پوستر تعقیبات نماز مغرب

پوستر تعقیبات نماز مغرب

پوستر تعقیبات نماز مغرب

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (مفاتیح الجنان)

بعد از نماز مغرب، تسبیحات حضرت زهرا -علیها السلام- را می گوییم و بعد از آن، آیه صلوات را می خوانیم:

بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب (مفاتیح الجنان)

در حدیثی از پیامبر آمده است که این ذکر(حوقله) 99 درد را شفا می دهد که کمترین آنها اندوه است (مستدرک الوسایل، ج 5، ص 367) و بعد از نماز مغرب است که می خوانیم:

دعای الحمد لله الذی یفعل ما یشاء (مفاتیح الجنان)

یکی دیگر از دعاهایی که بعد از نماز مغرب خوانده می شود:

نماز نافله مغرب (مفاتیح الجنان)

در تعقیب مخصوص نماز مغرب، نماز نافله مغرب را به جا می آوری که چهار رکعت است به شرح زیر:

دعای سجده آخر نوافل در هر شب (مفاتیح الجنان)

یکی دیگر از تعقیبات نماز مغرب، که آن را در سجده آخر نوافل می خوانند، دعای سجده نوافل است که مستحب است در سجده آخر نافله هر شب خوانده شود:

دعای بعد از نافله مغرب (مفاتیح الجنان)

بعد از نافله مغرب، که بعد از نماز مغرب خوانده می شود، دعای زیر را بخوان:

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (مفاتیح الجنان)

از جمله تعقیبات نماز مغرب، (که بعد از نماز نافله مغرب خوانده می شود) دعای زیر در مفاتیح ذکر گردیده است

نماز غفیله (دانلود متن، ترجمه و صوت)

نماز غفیله از جمله تعقیبات نماز مغرب، شامل دو رکعت است که بین نماز ومغرب و عشا خوانده می شود:

بسمله و حوقله بعد از نماز صبح و مغرب

شيخ كلينى از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كه هر كه بعد از نماز صبح و نماز مغرب این ذکر را بگوید، خداوند از او هفتاد نوع بلا را دفع می کند:

دعا برای دنیا و آخرت بعد از نماز صبح و مغرب

از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه براى دنيا و آخرت و رفع درد چشم اين دعا را بعد از نماز صبح و مغرب بخوانند

سوره های نماز مغربین در شب جمعه (مفاتیح الجنان)

اعمال شب جمعه؛ در نماز مغربین (نماز مغرب و عشای) شب جمعه، بعد از حمد مستحب است سوره های ذکر شده را بخوانید:

دعای الحمد لله الذی یفعل ما یشاء (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: از جمله دعاهای بعد از نماز مغرب می خوانیم:

نماز نافله مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: در اینجا نماز نافله مغرب را می خوانیم:

دعای بین اذان و اقامه نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: در آداب نماز مغرب ابتدا، دعای بین اذان و اقامه را می خوانیم:

تلاوت آیه صلوات بعد از نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعاهای بعد از نماز مغرب که تلاوت این آیه (صلوات) یکی از آنهاست را می خوانیم:

بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: یکی دیگر از دعاهای بعد از نماز مغرب، این ذکر است که می خوانیم:

دعای سبحانک لا اله الا انت (رساله باقیات الصالحات)

فصل سوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است: دعای دیگر بعد از نماز مغرب را می خوانیم:

سوره های نماز مغربین در شب جمعه (بلدالامین)

شب جمعه، مستحب است در نماز عشاء شب جمعه ، سوره های زیر خوانده شود:

سوره های نماز مغربین در شب جمعه (مصباح المتهجد)

در نماز مغربین (نماز مغرب و عشای) شب جمعه، بعد از حمد مستحب است سوره های ذکر شده را بخوانید:

نماز مندوبه (مصباح المتهجد)

نمازی است که امام صادق علیه السلام از پدرانشان و آنها از امام علی علیه السلام و ایشان از پیامبر (ص) روایت کرده اند و بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود:

نماز غفیله (مصباح المتهجد)

نمازی است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود و از جمله تعقیبات نماز مغرب می باشد:

سجده شکر بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

بعد از نماز نافله مغرب و دعاهای آن، سجده شکر به جا می آوریم به کیفیت زیر:

دعای عافیت دین بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

از جمله دعاهای بعد از نافله مغرب می باشد (بعد از دعای ابن عمار آمده است):

دعای عافیت دین بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

از جمله دعاهای بعد از نافله مغرب می باشد (بعد از دعای ابن عمار آمده است):

دعای ابن عمار بعد از نماز نافله مغرب (بلدالامین)

در اینجا، دعایی دیگر از دعاهای بعد از نافله مغرب که توسط ابن عمار روایت شده است را می خوانیم:

دعای ابن عمار بعد از نماز نافله مغرب (مصباح المتهجد)

در اینجا، دعایی دیگر از دعاهای بعد از نافله مغرب که توسط ابن عمار روایت شده است را می خوانیم:

دعای دیگر بعد از نافله مغرب (مصباح المتهجد)

این دعا نیز از دعاهایی است که بعد از نماز نافله مغرب می خوانیم (و بعد از دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک آمده است):

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (بلدالامین)

دعای دیگر بعد از نماز نافله مغرب است (در این کتاب بعد از دعای ما شاء الله لا قوه الا بالله آمده است):

دعای اللهم انی اسالک موجبات رحمتک (مصباح المتهجد)

دعای دیگر بعد از نماز نافله مغرب است (در این کتاب بعد از دعای ما شاء الله لا قوه الا بالله آمده است):

صفحه‌ها