منوی اصلی

اشعار شهادت حضرت زهرا (س)

شعر کوچه های مدینه (درباره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها)

دل در هواي آينه ي جام فاطمه ست مست مدام كوثر اكرام فاطمه ست

سروده آیت الله صافی گلپایگانی به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام‌ الله‌ علیها، شرح سیلی

سروده آیت الله صافی گلپایگانی به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام‌ الله‌ علیها، شرح سیلی

سروده آیت الله صافی گلپایگانی به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام‌ الله‌ علیها، شرح سیلی

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، یار بر مزار یاس

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، یار بر مزار یاس

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، یار بر مزار یاس

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، قصه هجران

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، قصه هجران

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، قصه هجران

متن کوتاه ادبی: روایت شهادت حضرت فاطمه (س) از زبان اسماء، روایت پرواز

متن کوتاه ادبی: روایت شهادت حضرت فاطمه (س) از زبان اسماء، روایت پرواز

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، ماجرای پهلوی تو تلخ است

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، ماجرای پهلوی تو تلخ است

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، ماجرای پهلوی تو تلخ است

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، شکایت دارم

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، شکایت دارم

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، شکایت دارم

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، قصیده فانوس

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، قصیده فانوس

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، قصیده فانوس

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، زخم آتشین

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، زخم آتشین

متن کوتاه ادبی: به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، زخم آتشین 

شعر باز بوي ياس حس كردم    در دلم التماس حس كردم

شعر بوی یاس (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

باز بوي ياس حس كردم ***  در دلم التماس حس كردم
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر قدرت نگاه (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

ز بسكه آه كشيدم به سينه آه ندارم***  چو شمع سوخته اميد صبحگاه ندارم

شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر قره العين الرسول (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س) )

اي قرار جان ز داغت بي قراري مي كنم *** رفتي و من تا كه هستم سوگواري مي كنم
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر فروغ مهتاب (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

اي كه قرار مي بري از دل بي قرار من *** داروندار حيدري مرو تو از كنار من
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر يگانه حامي (درباره شهادت حضرت زهرا (س))

يگانه حامي شيرخدايي زهرازهرا ***  يارگرامي شيرخدايي زهرازهرا
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر نخل باران خورده (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

ديده ام خون گشت و يك دريا گريست ***  در شب يلداي غم تنها گريست (شاعر:محمودشريفي )

شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر ياس آغشته به خون (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

اي تمام حاصلم گشتي درو ***  ياس آغشته به خون من مرو
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر یا فاطمه زهرا

اين چه غوغايي است كاندر ماسوي افتاده است *** لرزش بر عرش خدا زين ماجرا افتاده است
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر هوای پرواز (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

ستاره ي بخت مرتضي مرو به خواب، مرو به خواب ***  ببين زمين گير تو شده، ابوتراب ابوتراب
شعر درباره شهادت حضرت رهزا (س)

شعر ميان دست هاي شب (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

كسي آهسته مي گريد *** درون سينه ي زينب
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر مدینه (2) (درباره شهادت حضرت زهرا (س))

چه شور است اين به سرداري مدينه *** به دل داغي دگر داري مدينه
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر مدینه (1) (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

اي مدينه اي همه سوز و گداز ***  اي شب صحراي خاموش حجاز
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر مخفیانه (موضوع: شهادت حضرت زهرا (س))

علي چون نعش زهرا را كفن كرد ***  خطابي بر حسين و بر حسن كرد
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر ماه علی ، آرزوی علی (برای شهادت حضرت زهرا (س))

ماه علي ، آرزوي علي***  تـا عـلــي ماهَـش بـه ســوي قبـــر بُرد

شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر ماجرای تلخ گل (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

باغ از يك سو در آتش، خرمن گل يك طرف ***  غنچه ي نشكفته يك سو، دا من گل يك طرف  (شاعر: محمدعلي مجاهدي )
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر مادری جوان (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

به هجده ساله بانويي به ناله ***  دعا مي كرد طفلي چهار ساله (شاعر : علی لسانی) 
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر ماجرای میخ در (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

اي اهل عالم كمك كنيد آتيش گرفته يارم ***  نگاه كنيد داره جون مي ده پيش دوچشمون ترم

شعر سلام ما به حضرت زهرا (س)

سلام ما سلام ما به رحمت و به جود تو***  سلام ما سلام ما به چهره ي كبود تو(شاعر:مرتضي وافي)
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر لحظه آخر (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

ز بس به درگه حق دست دعا گرفتم *** علي بيا تماشا كه من شفا گرفتم
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر گل محمدی (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

گلي كه عالم از او تازه بود پر پر شد ***   يگانه كوكب باغ وجود پر پر شد
شعر درباره شهادت حضرت زهرا (س)

شعر گریه می کند (با موضوع شهادت حضرت زهرا (س))

گل، بر من و جواني من گريه مي كند ***  بلبل به خسته جاني من گريه مي كند (شاعر : لسانی) 

صفحه‌ها