منوی اصلی

صوت

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوازدهم، سه جریان استضعاف بر اساس آیات قرآن کریم

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوازدهم، سه جریان استضعاف بر اساس آیات قرآن کریم

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 19 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، آثار محبت و ایمان به خدا در زندگی انسان

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه یازدهم، آثار محبت و ایمان به خدا در زندگی انسان

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 18 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، دعوت به زهد و مذمت دنیا

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دهم، دعوت به زهد و مذمت دنیا

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 17 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، ظهور و رجعت پيروزي نهايي جبهه حق بر باطل

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه نهم، ظهور و رجعت پيروزي نهايي جبهه حق بر باطل

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 16 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، تقابل دعوت اهل بیت با دعوت شیطان

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هشتم، تقابل دعوت اهل بیت با دعوت شیطان

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 15 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، عبور از دار فاسقین و مهیا شدن برای عالم ظهور

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه هفتم، عبور از دار فاسقین و مهیا شدن برای عالم ظهور

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 14 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، اطاعت از فرمان الهی در وجوب اطاعت از امام معصومه علیه السلام

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه ششم، اطاعت از فرمان الهی در وجوب اطاعت از امام معصومه علیه السلام

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 13 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، دوستی و علاقه به اهل بیت، مسیر امت سازی پیامبر(ص)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، دوستی و علاقه به اهل بیت، مسیر امت سازی پیامبر(ص)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 12 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، تقابل دو جبهه حزب الله و حزب شیطان در امت پیامبر اسلام(ص)

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، تقابل دو جبهه حزب الله و حزب شیطان در امت پیامبر اسلام(ص)

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، جریان نفاق و بی اعتمادی به پیامبر درون دنیای اسلام

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، جریان نفاق و بی اعتمادی به پیامبر درون دنیای اسلام

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 10 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوم، تاثیر واقعه کربلا بر عالم و غلبه جریان حق به واسطه آن

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوم، تاثیر واقعه کربلا بر عالم و غلبه جریان حق به واسطه آن

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 مرداد ماه 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، شرح ماموریت سید شهداء (ع) با آیات تلاوت شده در روز عاشورا

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، شرح ماموریت سید شهداء (ع) با آیات تلاوت شده در روز عاشورا

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 مرداد 1401 است، که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، راه های ارتباط  با امام زمان (عج) در دوران غیبت

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، راه های ارتباط با امام زمان (عج) در دوران غیبت

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 23 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، تمایل به کفار از علل گرفتار شدن به بلاها در دوران قبل از ظهور

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، تمایل به کفار از علل گرفتار شدن به بلاها در دوران قبل از ظهور

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 22 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم، امام آگاه به غیب عالم و موانع همراهی با ایشان در دوران غیبت

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم، امام آگاه به غیب عالم و موانع همراهی با ایشان در دوران غیبت

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 21 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، طرح هدایت خدای متعال در دوران غیبت

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، طرح هدایت خدای متعال در دوران غیبت

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 20 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، سلوک محرم ذیل دستورات امام رضا علیه السلام

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، سلوک محرم ذیل دستورات امام رضا علیه السلام

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 19 مرداد ماه 1400 است، که به مناسبت ماه محرم در حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه پنجم، جامعه موعود انبیاء و فراعنه

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، جامعه موعود انبیاء و فراعنه

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه چهارم، بی تاثیر بودن تولی به امام حق، بدون تبری از باطل

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، بی تاثیر بودن تولی به امام حق، بدون تبری از باطل

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 7 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم، جدایی از امام معادل عبادت طاغوت

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم، جدایی از امام معادل عبادت طاغوت

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 6 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، امام معصوم، مجری طرح انبیاء الهی

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوم، امام معصوم، مجری طرح انبیاء الهی

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 5 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، مسیر جوامع بشری از عالم موت به عالم حیات

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، مسیر جوامع بشری از عالم موت به عالم حیات

متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 4 مهرماه سال 99 در هیات دانشگاه قم به مناسبت ماه صفر در دانشگاه قم ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه چهارم، تفسیر و تببین «اعراف» و «علی الاعراف» ذیل روایات کتاب شریف کافی

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه چهارم، تفسیر و تببین «اعراف» و «علی الاعراف» ذیل روایات کتاب شریف کافی

سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 27 شهریور ماه 99 است، که در حسینیه غمکده در شهر مقدس قم ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم، تبیین و تفسیر آیه اعراف و تقسیم بندی شیعیان امیرالمومنین

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه سوم، تبیین و تفسیر آیه اعراف و تقسیم بندی شیعیان امیرالمومنین

سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 26 شهریورماه سال 99 است، که در حسینیه غمکده در شهر مقدس قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه دوم، انس با قرآن راه فهم باطن عالم

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه دوم، انس با قرآن راه فهم باطن عالم

سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 25 شهریورماه سال 99 است، که در حسینیه غمکده در شهر مقدس قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه اول، همراهی با اهل بیت راه نجات از وادی ضلالت

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه اول، همراهی با اهل بیت راه نجات از وادی ضلالت

سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 24 شهریورماه سال 99 است، که در حسینیه غمکده در شهر مقدس قم ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه ششم، اهل بیت راه اتصال الهی و محو حجب ظلمانی

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه ششم، اهل بیت راه اتصال الهی و محو حجب ظلمانی

سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 11 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند.

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه پنجم، نیاز های انسان مرکب سلوک الی الله در معیت امام

سخنرانی آیت الله میرباقری: جلسه پنجم، نیاز های انسان مرکب سلوک الی الله در معیت امام

سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 10 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه چهارم، زیبایی صنع الهی در کربلا و اوج رذالت دشمنان

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه چهارم، زیبایی صنع الهی در کربلا و اوج رذالت دشمنان

سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 9 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند. 

سخنرانی آیت الله میرباقری : جلسه سوم، سفینه نجات الهی در ظلمات دنیا

سخنرانی آیت الله میرباقری :جلسه سوم، سفینه نجات الهی در ظلمات دنیا

سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 8 شهریور ماه 99 است، که به مناسبت ماه محرم در دفتر آیت الله وحید خراسانی ایراد فرمودند.
 

صفحه‌ها