منوی اصلی

جهان در قرآن

پیشگویى‏ هاى تاریخى در قرآن

این مقاله به چند مورد از پیشگویی های قرآن که به وقوع پیوسته اشاره دارد: استمرار نسل پیامبر (ص)، بازگشت پیروزمندانه رسول خدا (ص) به شهر مکه، شکست و پیروزی روم و...

نجوم در قرآن

مسائل نجومی مطرح شده در قرآن

در قرآن کریم بیش از 150 آیه درباره هیئت و نجوم وارد شده است.

جاذبه زمین در قرآن

قرآن و جاذبه عمومی موجودات (قانون نیوتن)

در قرآن کریم آیات متعددی بر این واقعیت دلالت دارند که آسمانها و زمین به وسیله نیروی نامرئی که همان نیروی جاذبه است نگهداشته می شوند.

اوصاف دنیا در قرآن

قرآن حیات دنیا را ابزاری برای کسب درجات قرب خداوند می داند و انسان را از اصالت بخشیدن به دنیا بر حذر می دارد

جنیان مسلمانند با کافر؟

تقسیم بندی جنیان از زبان خودشان در قرآن

قرآن کریم در آیات 11، 14 و 15 سوره جن به تقسیم و دسته‌بندی جنیان از نظر اعتقاد و عمل اشاره می‌کند و می‌فرماید: ...

دنیا از منظر قرآن

دنيا در قرآن‌كريم از ابعاد مختلف موردتوجه قرار گرفته و متناسب هر بعد از ابعاد آن آياتي نازل شده است. و در مجموع تصوير روشن و كامل و جامعي از جايگاه دنيا در فرهنگ قرآني ارائه گرديده است.

جن پرستی

و مردانى از انس به مردانى از جن پناه می بردند پس آنها (اجنّه) بر گناه و طغيان و ذلت اينان (انسان‏ها) می افزودند(سوره جن/6)

وحدت از ديدگاه آيات و روايات

پيامبران خدا هماره بر اصل وحدت معبود و اتحاد امم تکيه کرده ، امتها و ملتها را به پرستش خداي يگانه فرا خوانده و بر آن بودند تا به حکميت الهي و آسماني، از بروز نفاق و تفرقه امت پيشگيري کنند. ...

نقد دیدگاه مستشرقان در رابطه با هفت آسمان در قرآن

برخلاف نظر برخی مستشرقان، میان قرآن و علوم قطعی طبیعی تعارض وجود ندارد.

حقایق علمی قرآن کریم

حقایق علمی در قرآن کریم

هیچ یک از کتب مقدس همانند قرآن، با یافته های مسلّم علمی مطابقت ندارد.