منوی اصلی

دعای يا مدبر الامور در شب بیست و سوم رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

دعای يا مدبر الامور در شب بیست و سوم رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ این دعا نیز در اعمال شب بیست و سوم آورده شده است

 

 


يَا مُدَبِّرَ الْأَمُورِ يَا بَاعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ يَا مُجْرِيَ الْبُحُورِ

اى مدبر كارها اى برانگيزنده هر كه در قبرهاست اى روان كننده درياها

يَا مُلَيِّنَ الْحَدِيدِ لِدَاوُدَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا

اى نرم كننده آهن براى داود درود فرست بر محمد و آل محمد و بكن با من چنين و چنان

و بجاى اين كلمه حاجات خود را بخواهد

اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ

و بلند كن دستهاى خود را به سوى آسمان يعنى در وقت گفتن يا مدبر الامور تا آخر و بگو اين دعا را در حال ركوع و سجود و ايستاده و نشسته و مكرر كن آن را و بگو آن را نيز در شب آخر ماه رمضان

افزودن دیدگاه جدید