منوی اصلی

امامت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث اول

شهادت حضرت خضر به ولایت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث دوم

شهادت حضرت خضر به ولایت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث دهم

مشابهت سیره امام علی علیه السلام با حضرت عیسی

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث یازدهم

نزول قرآن بر اهل بیت علیهم السلام در شب قدر

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث دوازدهم

تصریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به جانشینی اهل بیت علیهم السلام پس از خود

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث سیزدهم

دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابوبکر درباره غصب خلافت

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث چهاردهم

نسبت اهل بیت علیهم السلام با امام علی و پیامبر اکرم علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث شانزهم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره تعداد اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه/ حدیث سوم

هدایت شدن عالم هندی به ولایت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ آیات مربوط به ولایت/ حدیث هیجدهم

لطف دائمی خداوند برای هدایت مردم

اصول کافی: کتاب الحجه/ آیات مربوط به ولایت/ حدیث بیست و یکم

رسالت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم امام به زمان شروع امامت/ حدیث چهارم

علم اهل بیت علیهم السلام به زمان شروع امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث سوم

معجزه اهل بیت علیهم السلام در اثبات امامت خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث پنجم

احتجاج امام سجاد علیه السلام با محمد بن حنفیه درباره امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هشتم

روش امام کاظم علیه السلام در تبلیغ دین

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث پانزدهم

معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای نشان دادن جانشین خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ ثبات امامت در نسل ائمه علیهم السّلام/ حدیث دوم

نحوه امامت اهل بیت بعد از امام حسین علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ثبات امامت در نسل ائمه علیهم السّلام/ حدیث چهارم

نحوه انتقال امامت اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ عهد امامت/ حدیث اول

انتصابی بودن مقام امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ عهد امامت/ حدیث چهارم

آیا اهل بیت علیهم السلام می توانند جانشین خود را انتخاب کنند؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به امام بعد از خود/ حدیث دوم

امانتی که ادای آن بر اهل بیت علیهم السلام لازم است ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به امام بعد از خود/ حدیث سوم

امانتی که ادای آن بر اهل بیت علیهم السلام لازم است ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به امام بعد از خود/ حدیث چهارم

امانتی که ادای آن بر اهل بیت علیهم السلام لازم است ...

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به امام بعد از خود/ حدیث پنجم

لزوم وصیت اهل بیت علیهم السلام برای تعیین امام بعد از خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به امام بعد از خود/ حدیث ششم

لزوم وصیت اهل بیت علیهم السلام برای تعیین امام بعد از خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به امام بعد از خود/ حدیث هفتم

لزوم وصیت اهل بیت علیهم السلام برای تعیین امام بعد از خود

صفحه‌ها